Evolve2 40 stereo USB-A black

Evolve2 40 סטריאו USB A

Jabra

בחר את לחצן הכרטיסיה 'מבט כולל' או 'מפרטים טכניים' כדי להציג תוכן קשור להלן.

'מאושר עבור Teams' משמעותו שהצוותים שבעי רצון

כאשר התקשורת היא נוחה, כולם מרוצים, גם מ- Microsoft Teams וגם מהאוזניות. Evolve2 40 מאושר עבור Teams וכולל לחצן Teams ייעודי, לתקשורת חלקה באמת.

בידוד רעשים מעולה

הרכב את אוזניות Evolve2 40, ותוכל להרגיש כיצד הרעש מסביבך מתפוגג. כריות אליפטיות לאוזניות מספוג זיכרון ועיצוב זוויתי חדש וחסר תקדים מספק לך ביטול רעשים פסיבי שלא חווית מעולם.

שמור על ריכוז באמצעות נורית חיווי 'תפוס' משופרת

נורית חיווי 'תפוס' חדשה ומשופרת היא גלויה יותר מאי פעם, דבר המאפשר לך להיראות מכל זווית, כדי להפחית עוד יותר את ההפרעות. כך שתוכל לעבוד בשלווה.