Speak 510 MS

Speak 510 MS

Jabra

בחר את לחצן הכרטיסיה 'מבט כולל' או 'מפרטים טכניים' כדי להציג תוכן קשור להלן.

לשמוע ולהישמע

המיקרופון הרב-כיווני המוכלל מציע קליטת צלילים מקיפה מכל זווית.

קישוריות מרובה

ממשק USB למחשב וחיבור פשוט של Bluetooth Class 1 למחשבי טאבלט וטלפונים ניידים.

מופעל באמצעות USB וסוללה

עד ל- 15 שעות של זמן שיחה בטעינת סוללה אחת.