Neat - Neat Board

Neat Board

בחר את לחצן הכרטיסיה 'מבט כולל' או 'מפרטים טכניים' כדי להציג תוכן קשור להלן.

התקנה פשוטה

Neat Board, שתוכנן לספק את כל מה שאתה צריך בחדר הפגישות שלך היום, מעניק לך את החופש והגמישות לשתף פעולה איך שתרצה בעתיד. בנוסף, קל להתקין אותו. הוא כולל רק כבל אחד, וניתן לבחור בין מעמד לרצפה עם גלגלים אופציונליים, הרכבה על הקיר או מעמד שולחני.

פשוט עובד

Neat Board מגיב לנוכחות שלך ומתעורר אוטומטית ברגע שאתה נכנס לחדר. בהקשה אחת בלבד, תוכל באופן אלחוטי לשתף את המסך שלך, להתחיל פגישה או לסמן משהו. מסך הרב-מגע הגדול הוא מושלם לרישום הערות, ארגון המחשבות ומתן משוב חזותי מהיר, בין שאנשים נמצאים בתוך החדר או בווידאו.