YVC1000

YVC-1000 MS (כולל מיקרופון אחד)

Yamaha

בחר את לחצן הכרטיסיה 'מבט כולל' או 'מפרטים טכניים' כדי להציג תוכן קשור להלן.

יכולת התאמה

YVC-1000MS ייחודי ביכולת שלו להתאים גם לחדרים קטנים וגם לחדרים גדולים עם תמיכה בעד חמישה מיקרופונים ו- 40 אנשים. המערכת גמישה מאוד מבחינת מיקומי המיקרופון ועובדת היטב בסביבות דינאמיות, למשל בעת השימוש בחדרי הדרכה.