Two people in an office having a conversation while using a tablet.

קיבולת תובנות ל- Microsoft Viva

'קיבולת תובנות ל- Viva' היא הרחבה של 'תובנות Viva' המחייבת רשיון נפרד ל'תובנות Viva'. הרחב את השימוש של הארגון בניתוח אנשים מתקדם באמצעות מחירים גמישים עם תשלום לפי שימוש עבור יחידות קיבולת המאפשרות לך להפעיל את היכולות הבאות:

  • תבניות ניתוח ליצירה מהירה של דוחות Power BI אינטראקטיביים המותאמים לתרחישים עסקיים נפוצים.
  • כלים מתקדמים שעוזרים למשתמשים לשלוח שאילתות לגבי מדדים ולהתאים אישית מדדים וכן לשלב את נתוני 'תובנות Viva' עם נתונים חיצוניים, כגון נתוני ניהול קשרי לקוחות (CRM) וסקרים.
  • מאיצי ניתוח, כולל ספריית קבצי Script של R כדי לנתח מגמות, תהליכים ורשתות עבור נתונים ארגוניים.
  • אמצעי הגנה מוכללים להגנה על הפרטיות האישית. 
ניתן לרכוש את 'קיבולת תובנות ל- Viva' כמנוי שנתי במרווחים של 5,000 יחידות.

כדי לעמוד בדרישות לקבלת 'קיבולת תובנות ל- Microsoft Viva', יש צורך ב'תובנות Microsoft Viva' וברשיון של Microsoft 365 או Office 365 במהדורת E1‏/A1‏/G1‏/E3‏/A3‏/G3‏/E5‏/A5‏/G5, ‏Microsoft 365 במהדורת Business Basic,‏ Business Standard או Business Premium, או תוכנית 1 או תוכנית 2 של Exchange Online.


USD$5,000.00 למשתמש/לחודש
(התחייבות שנתית)
המחיר אינו כולל מס.
כדי להוסיף את 'קיבולת תובנות ל- Viva' למנוי Viva, פנה לנציג המכירות של Microsoft.
מבט כולל שאלות נפוצות

התכונות הכלולות

  • יחידות נוספות של 'קיבולת תובנות ל- Microsoft Viva'

    יחידות קיבולת משמשות להפעלת ניתוחים מותאמים אישית של האוכלוסייה המורשית של 'תובנות Viva'. לקבלת מידע נוסף לגבי התכונות המבוססות על קיבולת, ראה תובנות Viva.

[noalt]

[noalt]

משאבים נוספים

תיעוד של 'תובנות Viva'

קבל מידע על תובנות שעוזרות לאנשים ולצוותים ליצור איזון בין שיתוף פעולה לבין בריאות רוחנית במהלך העבודה.

קבל עזרה בפריסה

האץ את הפריסה, ההטמעה והעברת הנתונים בעזרת FastTrack.

Microsoft Viva

שפר את חוויית העובדים ועזור לאנשים ליצור קשר, להתמקד, ללמוד ולשגשג בעבודה.