Two professionals sitting at a table looking at a laptop.

נושאי Microsoft Viva

'נושאי Viva' משתמש ב- AI כדי:

• להעצים אנשים ביד ובמומחיות ביישומים המשמשים אותם מדי יום.
• לעזור לאנשים ללמוד, לפתח מיומנויות חדשות ולהמציא חידושים מהר יותר במהלך העבודה.
• להתחבר לתוכן, לארגן אותו ולהגן עליו באופן אוטומטי בין צוותים ומערכות.

נדרש רישוי עבור Microsoft 365 F1‏, F3‏, E3,‏ A3‏, E5‏, A5‏, Office 365 F3‏, E1‏, A1‏, ‏E3,‏ A3‏, E5‏, A5‏, Microsoft 365 Business Basic‏, Business Standard‏, Business Premium, או SharePoint K, תוכנית 1, או תוכנית 2 כדי להיות זכאי ל'נושאי Microsoft Viva'.

'נושאי Viva' תומך במסמכים בשפה האנגלית ופועל במיטבו כאשר מתאפשר לו ליצור אינדקס של 20,000 מסמכים לפחות. תמיכה נוספת בשפות תתווסף בכתובת
מפת הדרכים של Microsoft 365. ראה תיעוד בנושא הגדרת 'נושאי Viva' להדרכה נוספת.


USD$4.00 למשתמש/לחודש
(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)1
המחיר אינו כולל מס.
או
מבט כולל שאלות נפוצות

התכונות הכלולות

 • כרטיסי נושא

  ספק ידע במסגרת הקשר, עם כרטיסי נושא שמופיעים ברחבי Outlook, ‏Teams, החיפוש ואפליקציות אחרות של Microsoft 365.

 • דפי נושא

  שלב יחד תוכן, שיחות ומומחיות בעלי רלוונטיות מכל הארגון בדפי נושא שנוצרים באמצעות יכולות הבינה המלאכותית של Microsoft Viva.

 • מרכזי נושא

  נהל את הנושאים של הארגון, זהה קשרים ביניהם או הוסף וצור נושאים נוספים בצורה ידנית.

 • אצירת ידע

  אפשר למומחים ברחבי הארגון לתקן נושאים, להצמיד משאבים ולזהות מומחים אחרים בזמן שהמודול 'נושאי Microsoft Viva' לומד ומבצע עדכונים.

 • חיפוש וגילוי

  הצע חוויה נעימה ומשולבת ב- Microsoft 365, עם נושאים ניתנים לגילוי בחיפוש של Microsoft ובאפליקציות שבהן אתה משתמש מדי יום.

 • ניהול בכל המובנים

  צור והצג נושאים המופקים רק מהתוכן שהמשתמשים מורשים לראות, בהתבסס על הגדרות האבטחה והפרטיות ב- Microsoft 365.

משאבים נוספים

Microsoft Viva

שפר את חוויית העובדים ועזור לאנשים ליצור קשר, להתמקד, ללמוד ולשגשג בעבודה.

קבל עזרה בפריסה

האץ את הפריסה, ההטמעה והעברת הנתונים ללא עלות נוספת בעזרת FastTrack.

מרכז המשאבים

גלה פרטים נוספים על Microsoft Viva במרכז המשאבים של Microsoft Tech Community.

1. לאחר תחילת המנוי בתשלום, מדיניות הביטול תשתנה בהתאם למצבך כלקוח חדש, למוצר ולמבחר התחומים חדשים ב- Microsoft. קבלת מידע נוסף. בטל את מנוי Microsoft 365 שלך בכל עת על-ידי מעבר אל מרכז הניהול של Microsoft 365. כאשר מנוי מבוטל, כל הנתונים המשויכים נמחקים. קבל מידע נוסף על שמירה, מחיקה והשמדה של נתונים ב- Microsoft 365.