Two professionals sitting at a table looking at a laptop.

נושאי Microsoft Viva

המודול 'נושאי Viva' משתמש בבינה מלאכותית כדי:

•     ספק לאנשים ידע ומומחיות לגבי היישומים שהם משתמשים בהם מדי יום.
•     עזור לאנשים ללמוד, לפתח מיומנויות חדשות וחידושים מהר יותר תוך כדי עבודה.
•     התחבר לתוכן, ארגן תוכן והגן עליו באופן אוטומטי בין צוותים ומערכות.

יש צורך ברשיון מסוג Microsoft 365 F1, ‏F3, ‏E3, ‏A3, ‏E5, ‏A5, ‏Office 365 F3, ‏E1, ‏A1, ‏E3, ‏A3, ‏E5, ‏A5, ‏Microsoft 365 Business Basic, ‏Business Standard, ‏Business Premium או SharePoint K, ‏Plan 1 או Plan 2 כדי לעמוד בתנאי הזכאות של 'נושאי Microsoft Viva'.

USD$4.00 למשתמש/לחודש
מנוי שנתי בחידוש אוטומטי
המחיר אינו כולל מס.
מבט כולל שאלות נפוצות

התכונות הכלולות

 • כרטיסי נושא

  ספק ידע במסגרת הקשר, עם כרטיסי נושא שמופיעים ברחבי Outlook, ‏Teams, החיפוש ואפליקציות אחרות של Microsoft 365.

 • דפי נושא

  שלב יחד תוכן, שיחות ומומחיות בעלי רלוונטיות מכל הארגון בדפי נושא שנוצרים באמצעות יכולות הבינה המלאכותית של Microsoft Viva.

 • מרכזי נושא

  נהל את הנושאים של הארגון, זהה קשרים ביניהם או הוסף וצור נושאים נוספים בצורה ידנית.

 • אצירת ידע

  אפשר למומחים ברחבי הארגון לתקן נושאים, להצמיד משאבים ולזהות מומחים אחרים בזמן שהמודול 'נושאי Microsoft Viva' לומד ומבצע עדכונים.

 • חיפוש וגילוי

  הצע חוויה נעימה ומשולבת ב- Microsoft 365, עם נושאים ניתנים לגילוי בחיפוש של Microsoft ובאפליקציות שבהן אתה משתמש מדי יום.

 • ניהול בכל המובנים

  צור והצג נושאים המופקים רק מהתוכן שהמשתמשים מורשים לראות, בהתבסס על הגדרות האבטחה והפרטיות ב- Microsoft 365.

משאבים נוספים

Microsoft Viva

שפר את חוויית העובדים ועזור לאנשים ליצור קשר, להתמקד, ללמוד ולשגשג בעבודה.

קבל עזרה בפריסה

האץ את הפריסה, ההטמעה והעברת הנתונים ללא עלות נוספת בעזרת FastTrack.

מרכז המשאבים

גלה פרטים נוספים על Microsoft Viva במרכז המשאבים של Microsoft Tech Community.