המחיר המקורי היה ‪₪‎226.00‬, המחיר הנוכחי הוא ‪₪‎75.00‬
הנחה של %67
 
סקירה כללית דרישות המערכת ביקורות קשור

תיאור

Cool File Viewer Pro allows you to view any file on your PC. Simply select any file on the program window and save your efforts to decide which application should be used to open a file. Cool File Viewer Pro supports play many common audio and video formats, and can display many image, Web, and page layout file types. It's the best win video player, WPS office viewer, pdf reader, word opener. This utility also help to umcompress archive so you can inspect the contents. All these features are FREE: ************************************ - View any file on your PC. - Uncompress rar, 7z, 7-zip, zip, tar, etc. - View movies and listen music including mkv, mp4, etc. - Open adobe pdf docs, png, jpeg and all kinds of images. Over 150+ Supported File Types: ************************************ Text Documents - Microsoft Word Document (.doc, .docx) - Rich Text Format File (.rtf) - Plain Text File (.txt) - XML File (.xml) - Json File (.json) PDFs - Portable Document Format File (.pdf) Presentations - Power Point Presentation (.pptx, .pptm) - PowerPoint Template (.pot, .potx, .potm) Web Files - HTML File (.htm, .html, .xhtml) Image Files - Bitmap Image (.bmp) - BW Image (.bw) - Graphical Interchange Format File (.gif) - Icon File (.ico) - JPEG Image (.jpg, .jpeg) - Portable Network Graphic (.png) - Tagged Image File (.tif, .tiff) Audio Files - Advanced Audio Coding File (.aac) - Free Lossless Audio Codec File (.flac) - MPEG-4 Audio File (.m4a) - MPEG-2 Audio File (.mp2) - MP3 Audio File (.mp3) - Ogg Vorbis Audio File (.ogg) - WAVE Audio File (.wav) - Windows Media Audio File (.wma) - PlayStation Audio File (.xa) Video Files - 3GPP2 Multimedia (.3g2) - 3GPP Multimedia (.3gp) - Anime Music Video (.amv) - Advanced Systems Format File (.asf) - Audio Video Interleave File (.avi) - DivX Video (.divx) - Digital Video (.dv) - Flash MP4 Video (.f4v) - Flash Video (.flv) - General Exchange Format Video (.gxf) - Blu-ray BDAV Video (.m2t, .m2ts) - MPEG-2 Video(.m2v) - iTunes Video (.m4v) - Matroska Video (.mkv) - Apple QuickTime Movie (.mov) - MPEG-4 Video (.mp4) - MPEG Movie (.mpg, .mpeg) - AVCHD Video (.mts) - Material Exchange Format (.mxf) - Nullsoft Streaming Video (.nsv) - NuppelVideo (.nuv) - Ogg Media File (.ogm) - Ogg Video File (.ogv) - Real Media (.rm) - RealMedia Variable Bit Rate (.rmvb) - Video Transport Stream (.ts) - WebM Video (.webm) - Windows Media Video (.wmv) - Windows Recorded TV Show (.wtv) Archives - 7-Zip Compressed File (.7z) - ARJ Compressed Archive (.arj) - Bzip2 Compressed Archive (.bzip2) - Windows Cabinet File (.cab) - Mac OS X Disk Image (.dmg) - Gzip Archive (.gzip) - HFS Disk Image (.hfs) - LZH Compressed File (.lzh) - RAR Compressed Archive (.rar) - Red Hat Package Manager File (.rpm) - TAR Archive (.tar) - Windows Imaging Format File (.wim) - Extensible Archive Format File (.xar) - XZ Compressed Archive (.xz) - Unix Compressed File (.z) - Zipped File (.zip) Source Code Files - ".log",".ini", ".inf", ".cfg", ".reg", ".py", ".php", ".js", ".css"

צילומי מסך

מידע נוסף

פורסם על-ידי

Cool File Viewer

תאריך הפצה

03/07/2018

גודל משוער

‎1.28 GB

דירוג גיל

לגילאי 3 ומעלה

קטגוריה

יעילות

אפליקציה זו יכולה

גש לכל הקבצים, ההתקנים ההיקפיים, האפליקציות התוכניות והרישומים שלך
גישה לחיבור האינטרנט שלך

התקנה

קבל אפליקציה זו לאחר שנכנסת לחשבון Microsoft שלך והתקן אותה בעד עשרה מכשירי Windows 10 שברשותך.

שפה נתמכת

English (United States)


דווח על מוצר זה

היכנס כדי לדווח על אפליקציה זו ל- Microsoft