ללא תשלוםמציע רכישות בתוך האפליקציה
ללא תשלום+

צילומי מסך

מה חדש בגירסה זו

Update 2.4.0 is here! - Game events of the Frozen Flowers kingdom are now displayed in the Solitaire world. Play without being distracted by switching worlds and get generous rewards. - New game background animations have been added to the Solitaire world locations. Visit them all and admire their beauty! - Lots of technical and visual improvements which makes it even more comfortable for you to play.