Windows 10 Pro
‪₪‎999.90‬
‪₪‎999.90‬
סקירה כללית דרישות ביקורות
מעבד נדרש

 מעבד תואם ל- 1‎ GHz או מהיר יותר

זיכרון נדרש

1‎GB זיכרון RAM עבור 32-סיביות; 2GB עבור 64-סיביות

שטח נדרש בדיסק קשיח

עד 20GB שטח פנוי בדיסק הקשיח

כרטיס וידאו נדרש

רזולוציית מסך 600 X‏ 800‏ או גבוהה יותר. מעבד גרפי 9 ®DirectX עם מנהל התקן WDDM

קישוריות נדרשת

גישה לאינטרנט (עשוי לחול תשלום)

דרישות מערכת אחרות

נדרש חשבון Microsoft לתכונות מסוימות. צפייה בתקליטורי DVD מחייבת תוכנת השמעה נפרדת.

דרישות מערכת נוספות

עליך להסכים לתנאי הרישיון המצורפים, גם בכתובת microsoft.com/useterms

נדרשת הפעלה • רישיון יחיד • 32 & 64-סיביות ב-USB 3.0 כלול