Trace Id is missing

Power Platform וזמינות של Dynamics 365

אדם המשתמש במחשב נישא

רשת מרכזי הנתונים הגלובלית שלנו מציעה שלוש רמות התאמה לשפות אחרות, כדי לעזור לך לעמוד בדרישות מיקום הנתונים, הריבונות על נתונים ותאימות הנתונים.

גלובלי

קבל גישה לשירותי ענן המצטיינים במדרגיות עילאית ומחוברים לכל מקום בעולם באמצעות האינטרנט הציבורי הנפרס ממרכזי הנתונים האזוריים של Microsoft.

מקומי

ענה על דרישות מיקום הנתונים המקומיות בכך שתאפשר לכל משתמשי הענן הציבורי במדינה להשאיר את הנתונים שלהם במדינה זו.

ריבונות

להשאיר נתונים במדינת התושבות. קבל גישה לשירותי ענן עם מדרגיות עילאית אשר מבודדים משירותי ענן עולמיים ונפרסים ממרכזי נתונים מקומיים.

Microsoft אינה נושאת באחריות, מפורשת, משתמעת או סטטוטוריות לגבי המידע בדף זה. תאריכים ותכונות צפויים הם בגדר הערכה וכפופים לשינויים ללא הודעה.

קהילה

צור קשר עם מומחים ועמיתים, ומצא אירועים מקומיים.
 

בלוג

קבל חדשות, עצות ותובנות אחרונות לגבי מודרניזציה של העסק שלך.

תיעוד

מצא משאבים למשתמשים, למפתחים ולמומחי IT.
 

עקוב אחר Power Platform