Trace Id is missing

עצב את עתיד האנרגיה באמצעות נתונים בזמן אמת ב- Power BI

שפר וחולל שינוי בדרך שבה אנרגיה בת-קיימא מנוהלת והוסף ערך לתהליכי ייצור, אספקה, חלוקה וצריכה של אנרגיה באמצעות תובנות מבוססות נתונים המסופקות על-ידי Microsoft Power BI.

אפשר השפעה שניתן למדוד אותה בקלות רבה יותר

לפעולות שלך יש השפעה על העתיד

   צפה והתכונן לביקוש של לקוחות בעתיד.
  • עזור לצמצם את המשתנים התפעוליים ואת ההשפעה הסביבתית על-ידי הגדלת הניראות בזמן אמת של פעולות ברחבי שרשרת ערך האנרגיה.
  • הפק תועלת רבה יותר מההשקעה שלך במעקב מרחוק שמותאם ל- IoT, על-ידי שימוש בה כדי לקדם ניתוח בינה מלאכותית ותובנות המאפשרות פעולה למען קבלת החלטות בת קיימא.
  • חולל שינוי בהחלטות תגובתיות לאסטרטגיות חיזוי ומניעה באמצעות ציוד קריטי משופר וניהול משאבים בהפקת אנרגיה וערוצי הפצה.
חזור לכרטיסיות

כיצד לקוחות מפשטים את הקיימות באמצעות Power BI

"הגענו לצומת דרכים שבה, אם באמת נרצה להתקדם, עלינו לבצע כמה שינויים."

רוי יאנג
מנהל צוות גלובלי של Office 365, ‏Centrica

חזור לכרטיסיות

גלה פתרונות דיווח ולוחות מחוונים לדוגמה עבור אנרגיה

חשב ונתח את צריכת החשמל והשימוש בו

הערך ונתח את אנרגיית החשמל שבה נעשה שימוש וכן את העלות המשויכת למכשירי חשמל ביתיים ואת השימוש הממוצע בדקות מדי יום.

ניתוח הייצור והביקוש של חשמל

קבל תובנות עשירות על ההשפעה של העברת ייצור האנרגיה ממקורות אנרגיה מזהמים ובלתי מתחדשים למקורות אנרגיה מתחדשים.

תובנות לגבי צריכה וחלוקה של מים, גז ושירותים

צור תובנות מנתונים קיימים על חלוקה וצריכה של אנרגיה כדי לקדם פעולות לשיחה וליצירת מודעות בקרב הצרכנים.


פנה למחלקת המכירות

בקש שניצור עמך קשר

בקש שמומחה של Power BI ייצור איתך קשר.

עקוב אחר Power BI