Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
Power Platform

ניתוח מכירות לכולם

האם ברצונך ליצור לוחות מדדים שמספקים תובנות במבט מהיר על המדדים המרכזיים של הצוות שלך, כגון מיכסות, גודל שוק והזדמנויות והיכולת להסתעף במהירות לקבלת פרטים נוספים? האם ברצונך למזג את נתוני המכירות שלך עם נתונים משיווק, כספים ופונקציות אחרות כדי לקבל תצוגה הוליסטית של העסק?

Power BI מאפשר לך ליצור לוחות מדדים ודוחות אינטראקטיביים אלה תוך שניות אחדות ולהמחיש באופן חזותי את המדדים החשובים לצוות שלך. מחוות גרירה ושחרור פשוטות מאפשרות לך לצלול בקלות לעומק הנתונים שלך כדי למצוא שיפורים, מיתאמים ונקודות מדגם מרוחקות.

היה הראשון לדעת

Power BI מאפשר לך ליצור לוחות מדדים באופן מיידי ולהתחיל לנטר את ההזדמנויות, התוצאות והיעילות הכוללת של הצוותים שלך. באפשרותך גם לנטר מדדים עיקריים כגון שיעורי זכייה, מספר זכיות, הכנסות, הנחות ומפות הכנסות של YTD. לוחות המדדים מתרעננים עם נתונים עדכניים באופן אוטומטי ומעניקים לך תצוגה במבט מהיר של התובנות בכל פעם שת זקוק להם.

תובנות בתוך שניות

Power BI מאפשר לך להשתמש במחוות גרירה ושחרור פשוטות כדי ליצור דוחות אינטראקטיביים המאפשרים לך לנתח את המדדים המרכזיים עבור הצוות שלך. להלן כמה מהפעולות שבאפשרותך לבצע:

  • הכנסה: איתור התרחיש הטוב ביותר שלך.
  • הכנסות מפורקות לגורמים: פיתוח תחזית מציאותית יותר, בהתבסס על שלב ההזדמנות.
  • ספירת הזדמנויות: השוואה ברחבי צוות המכירות.
  • גאוגרפיה: אילו אזורים הם החזקים והחלשים ביותר?
  • משפך: היכן בקו הצינור נמצאות ההזדמנויות שלך?
  • יעילות ערוץ: השוואה בין ביצועי מכירות ישירים ועקיפים.
  • מגמה של הכנסות מהזדמנויות: לאיזה כיוון פונות ההכנסות?

ראה את התמונה המלאה

מזג את נתוני המכירות שלך כגון מכסות, גודל שוק, הזדמנויות ונתונים דמוגרפיים עם נתונים ממחלקת השיווק, הכספים, שירות הלקוחות, התפעול ופונקציות אחרות כדי לגלות תובנות נוספות ולקבל החלטות מושכלות יותר בעסק כולו. ממש את הפוטנציאל הטמון בנתונים המבודדים במערכות שונות בארגון.

שים את העתיד בהקשר

באמצעות Power BI, תוכל לזהות בקלות מגמות בזמן כדי לבצע שינוי. ענה על שאלות כגון:

  • מהי הכנסת ההזדמנות בקו הצינור שלך?
  • מביט לאחור, מהם הביצועים של התחזיות של ההכנסות המפורקות לגורמים שלך?
חזרה לכרטיסיות

עקוב אחר Power BI