‏Microsoft צוינה כחברה מובילה בתחום האבטחה על-ידי חברות אנליסטים מובילות

‏Microsoft צוינה כחברה מובילה בחמישה דוחות Magic Quadrant של Gartner, בשבע קטגוריות של Forrester Wave ובדוח MITRE Engenuity ATT&CK.

מובילה בחמישה דוחות Magic Quadrant של Gartner גלול למקטע כתב ויתור ‏1
מובילה בשבע קטגוריות של Forrester Wave
מובילה בדוח MITRE ATT&CK

התעדכן במידע האחרון בנושא אבטחה

  1. Gartner אינה תומכת באף ספק, מוצר או שירות שצוינו בפרסומי המחקר שלה, ואינה מייעצת למשתמשים בטכנולוגיה לבחור רק את הספקים עם הדירוגים הגבוהים ביותר או סימול אחר. פרסומי המחקרים של Gartner כוללים את הדעות של ארגון המחקר של Gartner, ואין לפרש אותם כהצהרת עובדות. Gartner מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע למחקר זה, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.