A person smiling holding a tablet.

'האבטחה של Microsoft' הוכרז כמוצר מוביל בשבע קטגוריות בדוח Forrester Wave™‎

הפוך תהליכים מורכבים לפשוטים בעזרת פתרונות האבטחה של Microsoft אשר הוכרו על-ידי Forrester בשבע קטגוריות

עצור איומים בעזרת הגנה משולבת ואוטומטית

אבטח את העסק שלך באמצעות ניהול מידע ואירועים של אבטחה (SIEM) וזיהוי ותגובה מורחבים (XDR).

אבטח את האפליקציות והמשאבים שלך בכל העננים

הגן על מתחם הענן שלך באמצעות ניראות מלאה והגנה מקיפה בכל עומסי העבודה.

הגן ופקח על נתונים רגישים

הגן על נתונים בכל העננים, האפליקציות ונקודות הקצה על-ידי קביעת התצורה של תוויות הגנה ושמירה.

1. הדוח The Forrester Wave™‎: פלטפורמות לניתוחי אבטחה, רבעון 4 לשנת 2020, ג'וזף בלנקנשיפ, קלייר או'מאלי, דצמבר 2020.
2. הדוח The Forrester Wave™‎: זיהוי ותגובה בארגון, רבעון 1 לשנת 2020, ג'וש זלוניס עם ג'וזף בלנקנשיפ, מתיו פלאג, פגי דוסטי, מרץ 2020.
3. הדוח The Forrester Wave™‎: אבטחת דואר אלקטרוני ברמה ארגונית, רבעון 2 לשנת 2021 ג'וזף בלנקנשיפ, קלייר או'מאלי, מאי 2021.
4. הדוח The Forrester Wave™‎: תוכנה כשירות לאבטחה של נקודת קצה, רבעון 2 לשנת 2021, כריס שרמן עם מריט מקסים, אלי מלן, שאנון פיש, פגי דוסטי, מאי 2021.
5. הדוח The Forrester Wave™‎: ניהול מאוחד של נקודות קצה, רבעון 4 לשנת 2019, אנדרו יואיט, נובמבר 2019.
6. הדוח The Forrester Wave™‎: פלטפורמות בלתי מובנות של אבטחת נתונים, רבעון 2 לשנת 2021, היידי שיי, מאי 2021.
7. הדוח The Forrester Wave™‎: יציאות אבטחה בענן, רבעון 2 לשנת 2021, אנדרס צ'ר, מאי 2021.