Person using a touchscreen desktop device.

דוח ההגנה הדיגיטלית של Microsoft

קבל את התובנות העדכניות ביותר לגבי נוף בינת האיומים והנחיות מאנשי מקצוע ומומחי הגנה ב- Microsoft.

מסמכים המקושרים מדף זה עשויים להיות זמינים באנגלית בלבד.

דוח ההגנה הדיגיטלית של Microsoft מציג את נתוני מדידת השימוש והתובנות לגבי המצב הנוכחי של אבטחת הסייבר, בהסתמך על יותר מ- 8 טריליון אותות אבטחה יומיים ותצפיות של המומחים שלנו לבינת אבטחה ואיומים.


הורד דוחות בנושא בינת אבטחה שאוחסנו בארכיון

מאז 2005 פרסמנו מעל ל- 12,000 דפים של תובנות, מאות פרסומי בלוגים ואלפי תדרוכים. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, אנו עוקבים אחר איומים חדשים ומספקים ניתוחים כדי לעזור למנהלי אבטחת מידע ולאנשי מקצוע בתחום האבטחה.

3D graph illustration with many points.

כרך 24: ינואר - דצמבר 2018

Two people lean over a desk to look at something.

כרך 23: פברואר - דצמבר 2017

כרך 23 דוחות אזוריים