A person sitting in a home office using a desktop computer.

שתף פעולה כצוות אחד בין גבולות שונים

קדם את העסק שלך על-ידי עבודה מאובטחת יותר עם כולם בגבולות הארגון או בגבולות ה- IT שלך.

עתיד שיתוף הפעולה

האופן שבו ארגונים יוצרים קשר זה עם זה ומשתפים פעולה משתנה במהירות. שיתוף הפעולה בין צוותים מתרחב אל מעבר לגבולות מסורתיים, ונותן מענה לכוח עבודה מעורב ומפוזר יותר ויותר.

פרודוקטיביות מחייבת עבודת צוות

55% משיתוף הפעולה כולו מתבצע עם שותפים עסקיים חיצוניים, על-פי מנהלים בתעשיית ה- IT שהשתתפו בסקר שערכה Microsoft.

מבנים ארגוניים הם דינאמיים

מיזוגים ורכישות, התרחבות גיאוגרפית ומיזמים משותפים הולכים ומתגברים, ומשנים את האופן שבו עובדים בארגונים מתפתחים עובדים יחד.

הצג את נושא המהפך הדיגיטלי בפני כולם

65% ממנהלי תעשיית ה- IT שהשתתפו בסקר שערכה Microsoft מצביעים על האבטחה והתאימות כאתגרים הגדולים ביותר שלהם בעת הצגת טכנולוגיה לעובדים בחזית העסק.

מדוע חשוב לשתף פעולה?

הצוותים כיום נפרשים על-פני כמה פונקציות, תפקידים ואפילו ארגונים. שיתוף הפעולה חייב להיות נטול בעיות ומאובטח ועליו להבטיח שגבולות ה- IT אינם מגבילים את הפרודוקטיביות.

תשתית של זהות מודרנית ב- Azure AD

Azure Active Directory‏ (Azure AD) מספק כלים ומשאבים שעוזרים לגשר בצורה חלקה ומאובטחת על הפער שבין שיתוף פעולה פנימי וחיצוני.

שיתוף פעולה חלק בין גבולות

Azure AD עוזר לטפח שיתוף פעולה ועבודת צוות מאובטחים בתוך הארגון או גבולות ה- IT שלך, או מחוצה להם.

ארגונים מרובי דיירים

נהל זהויות ושיתוף פעולה בתוך ארגונים מרובי דיירים.

זהויות חיצוניות של Azure AD

עזור לנהל בצורה מאובטחת משתמשים חיצוניים, לרבות הלקוחות והשותפים שלך.

זהויות של עובדים בחזית העסק

רכז את הניראות ואת הניהול של העובדים בחזית העסק, המכשירים והאפליקציות שלך.

קבל מידע מעמיק על Azure AD

משאבים נוספים

שתף פעולה עם שותפים עסקיים

משתמשים חיצוניים תורמים להצלחת הארגון שלך. שיתוף פעולה בין העובדים, הקבלנים, הספקים והמשווקים שלך משמר את הפרודוקטיביות והצמיחה של העסק שלך.

העצם את העובדים בחזית העסק

מעל ל- 2 מיליארד אנשים בעולם הם נותני שירות. הם עוזרים לקדם את העסק שלך על-ידי קיום אינטראקציה עם לקוחות, טיפול במוצרים חדשים וביצוע אסטרטגיות ארגוניות.