Microsoft 365 Defender

עצור התקפות בעזרת זיהוי איומים בין תחומים  ובינה מלאכותית מוכללת אוטומטיות.

עצור התקפות בשירותי Microsoft 365

כאשר האיומים הופכים למורכבים ומתמידים יותר, מספר ההתראות גדל וצוותי האבטחה מוצפים. Microsoft 365 Defender, חלק מפתרון XDR של Microsoft, ממנף את תיק האבטחה של Microsoft 365 כדי לנתח באופן אוטומטי נתוני איומים בכל התחומים, לבנות תמונה מלאה של כל התקפה בלוח מחוונים יחיד. בעזרת הרוחב והעומק של הבהירות, המגנים יכולים להתמקד כעת באיומים קריטיים ולצוד הפרות מתוחכמות ולתת אמון באוטומציה העוצמתית ש- Microsoft 365 Defender יזהה ויעצור מתקפות בכל מקום בשרשרת התקיפה ויחזיר את הארגון למצב בטוח.

עצירת התקפות לפני שהן מתרחשות

הקטן את שטח התקיפה וסלק איומים מתמידים.

זיהוי ואוטומציה בין תחומים

שלב נתוני זיהוי איומים לקבלת תגובה מהירה ומלאה.

ציד בכל הנתונים

מנף את הזמן שנחסך כדי להחיל את המומחיות הייחודית שלך.

יכולות Microsoft 365 Defender

מבט כולל
Guided Tour

יכולות

מנע מתקפות בין תחומים והתמדה

חלק מהתכונות משתנות לפי השוק

מנע מתקפות בין תחומים והתמדה

מנע באופן אוטומטי מאיומים לגשת אל הארגון ועצור התקפות לפני שהן מתרחשות. הבן איומים והקשר בין תחומים כדי לסלק איומים שממתינים לתקוף ואיומים מתמידים והתגונן מפני הפרות נוכחיות ועתידיות, והכל בעזרת Microsoft 365 Defender.

הפחת רעשי אות

הצג תקריות שתועדפו בלוח מחוונים יחיד כדי להפחית בלבול, עומס ועומס התראות. השתמש ביכולות חקירה אוטומטיות של Microsoft 365 Defender כדי להקדיש פחות זמן בזיהוי איומים ואיתור ולהתמקד במיון לפי סדרי עדיפויות של התראות קריטיות ותגובה לאיומים.

ריפוי אוטומטי של נכסים שהושפעו

טפל בתיקון שגרות ובתיקון מורכב באמצעות Microsoft 365 Defender. זיהוי איומים, חקירה ותגובה מתרחשים באופן אוטומטי ברמת התחום בכל מוצר אבטחה של Microsoft 365. החזר נכסים שהושפעו למצב בטוח בהקשר רחב יותר של מקרה ותקן באופן אוטומטי התקפות שנראות בודדות בתיק.

ציד איומים בין תחומים שונים

חפש בכל נתוני Microsoft 365 עם Microsoft 365 Defender. מנף את הידע של הארגון עם שאילתות מותאמות אישית. קבל פתרונות הגנה על איומים של Microsoft עבור הארגון מפני איומים פנימיים ופתח כלים מותאמים לזיהוי ותגובה להגנה לטווח הארוך ו- Secure Score משופר.

חלק מהתכונות משתנות לפי השוק

{"sites":[{"pages":[],"arialabel":"מניעת מתקפות בין תחומים והתמדה","id":"site-1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"מנע מתקפות בין תחומים והתמדה","videoHref":"https://www.microsoft.com/he-il/videoplayer/embed/RWSHQf","content":"<p>מנע באופן אוטומטי מאיומים לגשת אל הארגון ועצור התקפות לפני שהן מתרחשות. הבן איומים והקשר בין תחומים כדי לסלק איומים שממתינים לתקוף ואיומים מתמידים והתגונן מפני הפרות נוכחיות ועתידיות, והכל בעזרת Microsoft 365 Defender.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"מנע מתקפות בין תחומים והתמדה"},{"pages":[],"arialabel":"הפחת רעשי אות","id":"site-2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"הפחת רעשי אות","videoHref":"https://www.microsoft.com/he-il/videoplayer/embed/RWSzpO","content":"<p>הצג תקריות שתועדפו בלוח מחוונים יחיד כדי להפחית בלבול, עומס ועומס התראות. השתמש ביכולות חקירה אוטומטיות של Microsoft 365 Defender כדי להקדיש פחות זמן בזיהוי איומים ואיתור ולהתמקד במיון לפי סדרי עדיפויות של התראות קריטיות ותגובה לאיומים.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הפחת רעשי אות"},{"pages":[],"arialabel":"ריפוי אוטומטי של נכסים שהושפעו","id":"site-3","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"ריפוי אוטומטי של נכסים שהושפעו","videoHref":"https://www.microsoft.com/he-il/videoplayer/embed/RWSwT1","content":"<p>טפל בתיקון שגרות ובתיקון מורכב באמצעות Microsoft 365 Defender. זיהוי איומים, חקירה ותגובה מתרחשים באופן אוטומטי ברמת התחום בכל מוצר אבטחה של Microsoft 365. החזר נכסים שהושפעו למצב בטוח בהקשר רחב יותר של מקרה ותקן באופן אוטומטי התקפות שנראות בודדות בתיק.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ריפוי אוטומטי של נכסים שהושפעו"},{"pages":[],"arialabel":"ציד איומים בין תחומים שונים","id":"site-4","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"ציד איומים בין תחומים שונים","videoHref":"https://www.microsoft.com/he-il/videoplayer/embed/RWSCfl","content":"<p>חפש בכל נתוני Microsoft 365 עם Microsoft 365 Defender. מנף את הידע של הארגון עם שאילתות מותאמות אישית. קבל פתרונות הגנה על איומים של Microsoft עבור הארגון מפני איומים פנימיים ופתח כלים מותאמים לזיהוי ותגובה להגנה לטווח הארוך ו- Secure Score משופר.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ציד איומים בין תחומים שונים"}],"itemsCount":4}

הגנה משולבת מפני איומים בעזרת SIEM ו- XDR

Microsoft מעצימה את אמצעי ההגנה של הארגון בכך שהיא מעניקה את הכלים הנכונים ואת הבינה בידיים של האנשים הנכונים. שלב את SIEM ו- XDR כדי להגביר את היעילות והאפקטיביות תוך אבטחת הנכס הדיגיטלי שלך.

 

קבל מידע נוסף על הגנה מפני איומים

זהה התקפות ברחבי עומסי העבודה של Microsoft 365 והגן מפניהם בעזרת היכולות המובנות של XDR.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

זהה התקפות ברחבי עומסי העבודה של Microsoft 365 והגן מפניהם בעזרת היכולות המובנות של XDR.

הגנה על סביבת Microsoft 365

מנף את תיק האבטחה של Microsoft 365 הטוב מסוגו כדי לנתח באופן אוטומטי נתונים בכל התחומים.

זהויות

נהל ואבטח זהויות היברידיות ופשט גישה לעובדים, לשותפים וללקוחות.

נקודות קצה

ספק הגנה מניעתית, זיהוי לאחר הפרה, חקירה אוטומטית ותגובה עבור נקודות קצה.

יישומי ענן

השג ניראות, שלוט בנתונים וזהה איומים בשירותי ענן ויישומי ענן.

דואר אלקטרוני ומסמכים

אבטח את הדואר האלקטרוני, את המסמכים וכלי שיתוף הפעולה עם Microsoft Defender עבור Office 365.

הכרה בתעשייה

קבל מידע נוסף על Microsoft 365 Defender

סידרת בלוגים

קבל את המידע והתכונות העדכניים ביותר לגבי Microsoft 365 Defender.

רישוי

Microsoft 365 Defender כלול בחלק מהרשיונות של Microsoft 365 ו- Office 365 Security ו- Enterprise.

Tech Community

קבל מידע על שיטות עבודה מומלצות, קבל עדכונים וגלה מעורבות בצוותי המוצר ב- Tech Community של Microsoft 365 Defender.

1. ‏Gartner אינה תומכת באף ספק, מוצר או שירות שצוינו בפרסומי המחקר שלה, ואינה מייעצת למשתמשים בטכנולוגיה לבחור רק את הספקים עם הדירוגים הגבוהים ביותר או סימול אחר. פרסומי המחקר של Gartner כוללים את הדעות של ארגון המחקר של Gartner, ואין לפרש אותם כהצהרת עובדות. Gartner מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע למחקר זה, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.