A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens.

תוכנית תאימות עבור הענן של Microsoft

צור קשר עם מומחים בנושאים שונים לתמיכה בסיכון הפנימי והחיצוני שלך, בצוותי הביקורת והתאימות שלך ולהאצת אימוץ הענן.

האץ את אימוץ הענן עם הבטחת תאימות מקדימה

זהה שינויים רגולטוריים

הבן כיצד שינויים רגולטוריים ואיומי סייבר משפיעים על סביבת הענן שלך.

הערך סיכונים מראש

הערך את דרישות הסיכון, התאימות והפרטיות של נכס הענן.

מזער איומים באופן מתמשך

השג תובנות דרך ניתוח סיכונים מתמשך ופיקוח על נכס הענן ההיברידי.

פשט את המעבר שלך לענן

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

שאל מומחה

תקשורת ישירה אחד-על-אחד עם מומחים של Microsoft כדי לתמוך בבעלי עניין בתחום הסיכון כדי להאיץ הערכות ומחזורי אישור.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

מיפוי סיכונים ובקרה

קבל תמיכה מהמומחים של Microsoft כדי להשלים מספר קבוע של שאלוני הערכת סיכון.

A person working at a desk with multiple screens.

קהילת תאימות

קבל מידע נוסף על ההתפתחויות העדכניות ביותר בתחום התאימות הרגולטורית ישירות מן המומחים, גופי הרגולציה והעמיתים לתעשייה של Microsoft.

A person at a desk that has two desktop monitors.

הבטחת סיכון מראש

תקשורת מקדימה לגבי תוצאות ביקורת חיצונית, עדכונים בנכס הענן של Microsoft, שינוי דרישות התאימות הרגולטורית וטכנולוגיות ענן הקשורות לתעשייה, כולל חדשות בתחום ניהול סיכונים של גורמי צד שלישי.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

שאל מומחה

תקשורת ישירה אחד-על-אחד עם מומחים של Microsoft כדי לתמוך בבעלי עניין בתחום הסיכון כדי להאיץ הערכות ומחזורי אישור.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

מיפוי סיכונים ובקרה

קבל תמיכה מהמומחים של Microsoft כדי להשלים מספר קבוע של שאלוני הערכת סיכון.

A person working at a desk with multiple screens.

קהילת תאימות

קבל מידע נוסף על ההתפתחויות העדכניות ביותר בתחום התאימות הרגולטורית ישירות מן המומחים, גופי הרגולציה והעמיתים לתעשייה של Microsoft.

A person at a desk that has two desktop monitors.

הבטחת סיכון מראש

תקשורת מקדימה לגבי תוצאות ביקורת חיצונית, עדכונים בנכס הענן של Microsoft, שינוי דרישות התאימות הרגולטורית וטכנולוגיות ענן הקשורות לתעשייה, כולל חדשות בתחום ניהול סיכונים של גורמי צד שלישי.

קבל מידע נוסף על תוכנית התאימות

שיקולים מרכזיים

עיין בתיעוד

הצטרף לקהילה

מידע נוסף

משאבים נוספים

תאימות ב- Microsoft

עיין בהצעות התאימות ובתיעוד הבטחת השירות של Microsoft.

מסלול למידה

הכר את יסודות האבחה, התאימות והפרטיות של Microsoft.

Service Trust Portal

עיין בתוכן, בכלים ובמשאבים כולל דוחות ביקורת והערכות רגישות.

מנהל התאימות

גש ל- 300 הערכות קיימות מראש עבור תקנות נפוצות בתעשייה ותקנות אזוריות.

שאלות נפוצות

|

ארגונים המשתמשים בשירותי ענן ניצבים לרוב בפני אתגרים בעת הערכת סיכונים ועמידה בדרישות התאימות הרגולטורית. תוכנית התאימות עבור הענן של Microsoft היא תוכנית Premium מבוססת תשלום המציעה תמיכה מותאמת אישית של מנהלים להתמודדות עם אתגרים אלה במקביל להזדמנויות בתחום החינוך והעבודה ברשת.

בעבר, תוכנית התאימות בתעשיית השירותים הפיננסיים היתה פתוחה אך ורק לארגונים בתעשיית השירותים הפיננסיים כמוגדר בתיקון השירותים הפיננסיים. על הבסיס הזה, Microsoft תומכת כעת בכל הארגונים עם תכונות משופרות בנוסף לזכות לביקורת.

לא. Microsoft לא תספק ייעוץ משפטי או מצגים לגבי התאימות שלך. השיחות יתמקדו בנושאים שבהם לדעתך ייתכן שלא תוכל להשתמש בענן על סמך תקנות חדשות או מתפתחות.

שולחנות עגולים הם מפגשים שמתקיימים למטרות מסוימות, לרוב עם קבוצות קטנות יותר, המאפשרות לנו להתמקד בצרכים מסוימים שמשפיעים על קבוצה קטנה יותר בלבד. שעות משרד לרוב מתקיימים בתדירות דו-חודשית ומתמקדים בנושאים שמועילים לכולם. קהילת התאימות מורכבת משולחנות עגולים או שעות משרד אך מתמקדת בתעשייה ספציפית וכוללת אירועים, כמו הכנס השנתי.

הדבר תלוי במורכבות השאלה ובמידע שסופק. צוות תוכנית התאימות פועל בחריצות כדי לתת מענה לשאלות הללו במהירות האפשרית.

לא, תוכנית התאימות מוצעת כחבילה בתשלום.

כן, התוכנית נועדה לכסות את כל שירותי הענן של Microsoft והיא אינה מתומחרת לפי שירותי ענן נפרדים.

לא, אינך חייב להיות חבר בתוכנית התאימות כדי לממש את זכותך לביקורת. עם זאת, אם תהפוך לחבר, תוכל לקבל סיוע מקבוצת מומחים של Microsoft עם ההערכות שלהם ותהיה לך גישה לתוצרים סודיים, שעשויים לצמצם את הצורך שלך בביקורת.

דבר עם צוות החשבון שלך לגבי אפשרויות המעבר מתוכנית התאימות בתעשיית השירותים הפיננסיים לתוכנית התאימות עבור הענן של Microsoft.

רוב התכונות חדשות או משופרות, כולל מיפוי סיכונים ובקרה והבטחת סיכון מקדימה. כמו כן, Microsoft מספקת מגע אישי שרוב המתחרים אינם מציעים.

לא. עליך להיות חבר בתוכנית התאימות כדי להיות מוזמן לכנס. הכנס אינו זמין כהצעה מבוססת תשלום.

הסעיפים R2A ו- R2E נשארים במקומם ובוצעה התייחסות אליהם בחבילת החוזים 'תנאי שירות מקוונים' ‏(OST) ו'הנספח להגנה על נתונים' (DPA) וכן בהסכמים ספציפיים לתעשייה.

Decorative Image

תוכנית תאימות עבור הענן של Microsoft