התחל מאפס עם התקנה נקייה של Windows 10

השתמש בכלי זה להתקנת עותק נקי של הגירסה החדשה ביותר של Windows 10 Home או Windows 10 Pro, ולהסרת אפליקציות שהתקנת או שהגיעו מותקנות מראש במחשב. תהיה לך אפשרות לשמור את הקבצים האישיים שלך.

אם ברצונך לשדרג את המחשב הנוכחי שלך שמותקן בו Windows 7 או Windows 8.1 PC, עבור אל קבל את Windows 10 לקבלת מידע נוסף על אפשרויות השדרוג. אם במחשב מותקנת מהדורת Enterprise או Education, הכלי לא יעבוד עבור התקנה נקייה. לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז השירות של רישוי רב משתמשים.

לפני שתתחיל בעבודה

עיין בהערות החשובות הבאות:
  • השימוש בכלי זה יסיר את כל האפליקציות שלא מגיעות באופן סטנדרטי עם Windows, כולל אפליקציות אחרות של Microsoft, כמו Office. הוא יסיר גם את מרבית האפליקציות שמותקנות על-ידי יצרן המחשב, למשל אפליקציות של היצרן, אפליקציות תמיכה ומנהלי התקנים. לא תוכל לשחזר אפליקציות שהוסרו, ותצטרך להתקין אותן מחדש באופן ידני מאוחר יותר אם ברצונך לשמור אותן.
  • כתוצאה מהשימוש בכלי, אתה עשוי לאבד את הרישיונות הדיגיטליים שלך, תוכן דיגיטלי שמשויך לאפליקציות או זכויות דיגיטליות אחרות הקשורות לאפליקציות, וזה עשוי להשפיע על יכולתך להשתמש באפליקציות או בתוכן הקשור לאפליקציות שקנית בתשלום. לכן, לא מומלץ להשתמש בכלי במחשב שבו ברצונך להבטיח שכל האפליקציות והתכנים הקשורים לאפליקציות (כולל אפליקציות של Microsoft, כמו Office) יישארו מותקנים ועם רישיון תקף.

ודא שיש לך את הפרטים הבאים:
  • חיבור לאינטרנט, להורדת הכלי והתמונה של Windows 10. עשויים לחול חיובים של ספק שירותי האינטרנט.
  • מספיק מקום לאחסון נתונים במחשב שבו בכוונתך לבצע התקנה נקייה. לתשומת לבך, גודל ההורדה והתמונה עולה על 3GB.

בדוק את הפרטים הבאים במחשב שבו ברצונך לבצע התקנה נקייה של Windows 10:

*השימוש שלך בכלי ליצירת מדיה באתר זה כפוף לתנאי השימוש של Microsoft עבור אתר אינטרנט זה.