הקשב ל- Brad Smith, נשיא Microsoft, כשהוא מדבר על תיעוד, דיווח והפחתת ההשפעה שלך, במסגרת האירוע הדיגיטלי Microsoft Sustainability שייערך ב- 27 באוקטובר.

הכר את הפתרון Microsoft Cloud עבור קיימות כעת זמין בגרסת תצוגה מקדימה.

תעד את השפעתך הסביבתית, דווח עליה וצמצם אותה.

האצת מסע התאימות שלך

Microsoft Cloud עבור קיימות הוא פתרון תוכנה כשירות נרחב שעוזר לך לתעד, לדווח ולהפחית את השפעתו הסביבתית של הארגון שלך באמצעות אוטומציה של חיבורי נתונים ותובנות מעשיות.

תיעוד

חבר נתונים כדי לייצג באופן מדויק יותר את טביעת הרגל המזהמת של הפעילויות שלך ושל שרשרת האספקה.

דיווח

ספק תצוגה חזותית כמעט בזמן אמת של השפעתך הסביבתית ורמת ההתקדמות בנושא הקיימות.

הפחתה

למד כיצד תוכל לקדם את מאמציך להפחתת פליטות המזהמים, לשפר את היעילות ולבצע שינויים ארוכי טווח.

מבט כולל
Guided Tour

סיור מודרך - בית

חלק מהתכונות משתנות לפי השוק

תעד את רמות הפליטות שלך כדי להבין מהי השפעתך הסביבתית

צור חיבור ישיר אל כל מקורות הפליטה והפעילויות העסקיות התפעוליות כדי לקבל תמונה ברורה של טביעת הרגל הפחמנית שלך, כמעט בזמן אמת.

חיבור מקורות פליטה

הפוך את החיבור של נתוני פליטות פחמן פנים ארגוניות וחיצוניות לאוטומטי באמצעות שימוש במחברים מותאמים ומוכנים לשימוש.

נתונים משולבים בכל חלקי הארגון

התאם ורכז את הנתונים שלך באמצעות שימוש במודל נתונים נפוץ, כדי שתוכל לחשב, להבין ולדווח על רמות הפליטות שלך בקלות רבה יותר.

פישוט חישובי פליטות

הפוך את תהליך החישוב לקל יותר באמצעות שימוש באלגוריתמים מומלצים שמיועדים למקור ולפעילות, שכוללים מתאמים בתקן התעשייה.

עקוב אחר התקדמותך ופשט את תהליכי הדיווח

צור קו בסיס מדויק והבן את מהות התהליך לקראת השגת יעדיך – תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות הקפדניות ומתן מענה לדרישות הדיווח של הציבור.

אספקת תצוגה חזותית של מגמות והזדמנויות בתחום פליטות המזהמים

קבל תצוגות חזותיות עשירות ותובנות שמאפשרות לך לראות תצוגה גרעינית של הנתונים שלך כדי שתוכל לנקוט בפעולות מדויקות.

שימוש בתובנות כדי לקבוע את מסלול השיפור

קבל הצעות לגבי נקודות בעייתיות והגדרת יעדים. קבל תובנות השוואתיות והצעות המבוססות על המלצות רגולטוריות ובתעשייה.

הפשטת תהליך הדיווח

השתמש בדוחות קנייניים מוכללים עבור סוכנויות כגון DEFRA, ‏GRI ו- CDP כדי להפוך את ההכנה של דוחות ציבוריים כמותיים לקלה יותר.

שימוש בבינה לגבי הנתונים כדי ליצור מומנטום

שלב את זרימת הנתונים שלך כדי לקדם אסטרטגיות הפחתה יעילות יותר ולבצע טרנספורמציה רבת ערך.

מעקב אחר יעדים מצטברים וארוכי טווח

השתמש ביכולות מוכללות כדי לעקוב אחר היעדים שלך ולהגיע אליהם.

חלק מהתכונות משתנות לפי השוק

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"קטלוג חיבורים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObN9?ver=a3b7","imageAlt":"יצירת חיבור נתונים חדש בגרסת תצוגה מקדימה של הפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":2,"name":"קטלוג חיבורים","videoHref":"","content":"<p>הפוך את החיבור של נתוני פליטות פחמן פנים ארגוניות וחיצוניות לאוטומטי באמצעות שימוש במחברים מותאמים ומוכנים לשימוש.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"חיבור מקורות פליטה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"מודל נתונים נפוץ","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPQ?ver=3b28","imageAlt":"תרשים המציג את האופן שבו נתונים, תובנות ופעולות מתכנסים יחדיו בפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"מודל נתונים נפוץ","videoHref":"","content":"<p>התאם ורכז את הנתונים שלך באמצעות שימוש במודל נתונים נפוץ, כדי שתוכל לחשב, להבין ולדווח על רמות הפליטות שלך בקלות רבה יותר.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"נתונים משולבים בכל חלקי הארגון"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"שירות חישוב דינמי","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOetO?ver=e77e","imageAlt":"יצירת פרופיל חישוב חדש בגרסת תצוגה מקדימה של הפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"שירות חישוב דינמי","videoHref":"","content":"<p>הפוך את תהליך החישוב לקל יותר באמצעות שימוש באלגוריתמים מומלצים שמיועדים למקור ולפעילות, שכוללים מתאמים בתקן התעשייה.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"פישוט חישובי פליטות"}],"arialabel":null,"id":"קישוריות נתונים","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"קישוריות נתונים","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO4gN","content":"<p>צור חיבור ישיר אל כל מקורות הפליטה והפעילויות העסקיות התפעוליות כדי לקבל תמונה ברורה של טביעת הרגל הפחמנית שלך, כמעט בזמן אמת.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תעד את רמות הפליטות שלך כדי להבין מהי השפעתך הסביבתית"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"דאשבורדים תפעוליים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPY?ver=660a","imageAlt":"דאשבורד בגרסת תצוגה מקדימה של הפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"דאשבורדים תפעוליים","videoHref":"","content":"<p>קבל תצוגות חזותיות עשירות ותובנות שמאפשרות לך לראות תצוגה גרעינית של הנתונים שלך כדי שתוכל לנקוט בפעולות מדויקות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"אספקת תצוגה חזותית של מגמות והזדמנויות בתחום פליטות המזהמים"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"תובנות מעשיות","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYQ1?ver=df38","imageAlt":"דאשבורד עם תצוגה כוללת של הפליטות בגרסת תצוגה מקדימה של הפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"תובנות מעשיות","videoHref":"","content":"<p>קבל הצעות לגבי נקודות בעייתיות והגדרת יעדים. קבל תובנות השוואתיות והצעות המבוססות על המלצות רגולטוריות ובתעשייה.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שימוש בתובנות כדי לקבוע את מסלול השיפור"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"דיווח ציבורי","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9go?ver=902e","imageAlt":"אדם עובד עם מחשב נייד במטבח.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"דיווח ציבורי","videoHref":"","content":"<p>השתמש בדוחות קנייניים מוכללים עבור סוכנויות כגון DEFRA, ‏GRI ו- CDP כדי להפוך את ההכנה של דוחות ציבוריים כמותיים לקלה יותר.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הפשטת תהליך הדיווח"}],"arialabel":null,"id":"שירות חישוב דינמי","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"דיווח ותובנות","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNX2J","content":"<p>צור קו בסיס מדויק והבן את מהות התהליך לקראת השגת יעדיך – תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות הקפדניות ומתן מענה לדרישות הדיווח של הציבור.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"עקוב אחר התקדמותך ופשט את תהליכי הדיווח"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"כרטיסי ניקוד ויעדים מבוססי נתונים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObNd?ver=2c81","imageAlt":"כרטיס ניקוד עם תצוגה כוללת של הפליטות בגרסת תצוגה מקדימה של הפתרון ’Microsoft Cloud עבור קיימות’.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"כרטיסי ניקוד ויעדים מבוססי נתונים","videoHref":"","content":"<p>השתמש ביכולות מוכללות כדי לעקוב אחר היעדים שלך ולהגיע אליהם.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"מעקב אחר יעדים מצטברים וארוכי טווח"}],"arialabel":null,"id":"הגדרת יעדים ותוכניות ביצוע","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"הגדרת יעדים ותוכניות ביצוע","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfcm","content":"<p>שלב את זרימת הנתונים שלך כדי לקדם אסטרטגיות הפחתה יעילות יותר ולבצע טרנספורמציה רבת ערך.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שימוש בבינה לגבי הנתונים כדי ליצור מומנטום"}],"itemsCount":10}

גלה משאבים רבי-ערך

שדות ירוקים שופעים וגבעות.

למד מדוע קיימות טובה לעסקים

קרא את המדריך למנהלים כדי ללמוד כיצד הפחתת פליטות הפחמן יכולה להועיל לארגון שלך ולסביבה.

אדם עובד עם מחשב נייד במפעל.

קבל תובנות לגבי קיימות ממומחים של Microsoft

קבל מידע נוסף אודות המחויבות של Microsoft לקיימות – וכיצד Microsoft עוזרת ליצור עתיד בר-קיימא יותר.

אדם יושב ליד שולחן במפעל ומשתמש בטאבלט.

עיין בתיעוד

קבל מבט מעמיק על פונקציונליות המוצר של הפתרון 'Microsoft Cloud עבור קיימות'.

קבל מידע נוסף אודות פתרונות הקיימות של Microsoft

ייצור רכב

חבר בין אנשים, מוצרים ותהליכים לטכנולוגיה שיכולה לתמוך בקיימות בענף ייצור הרכב.

אנרגיה

עיין בטכנולוגיות של Microsoft שעוזרות לקדם את המעבר הגלובלי לאנרגיה נקיה יותר.

שירותים פיננסיים

האץ טרנספורמציה, נהל סיכונים והוסף ערך – תוך יצירת עתיד בר-קיימא יותר.

ייצור

קדם קיימות תוך חיסכון בעלויות ושיפור הבטיחות התפעולית.

קמעונאות‬

שפר את ניהול צריכת האנרגיה והפחת את ההשפעה הסביבתית באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשניות לענף הקמעונאות.

ניהול תשתיות

מטב את הדרך שבה בניינים, קמפוסים וערים צורכים ומספקים משאבים.

נסה את גרסת התצוגה המקדימה של הפתרון 'Microsoft Cloud עבור קיימות'

תצוגה מקדימה מאפשרת לך לבחון ולבדוק את התכונות הצפויות.

המשך לקבל עדכונים אודות הפתרון 'Microsoft Cloud עבור קיימות'

הירשם כדי שתוכל לקבל עדכונים בדוא"ל אודות טכנולוגיית הקיימות של Microsoft.