Trace Id is missing

Pogledajte kako HoloLens 2 unapređuje liječenje pacijenata i pružateljima zdravstvenih usluga omogućuje učinkovitiju suradnju.

Saznajte više

HoloLens 2 x Healthcare

Omogućite timovima da sigurno rade i poboljšaju liječenje pacijenata skraćujući vrijeme do dobivanja zdravstvene skrbi.. HoloLens 2 zdravstvenim radnicima omogućuje da se na daljinu povežu sa stručnjacima i prikažu podatke o pacijentu da bi na mjestu pružanja skrbi mogli pregledati rendgenske snimke i snimke magnetske rezonancije u 3D tehnici.

 • NHS je smanjio broj vizita za 30 %

  Podijelite svoje mišljenje s udaljenim stručnjacima kako biste dobili pomoć koja vam je potrebna za dijagnosticiranje i brzo rješavanje problema dokumentirajući detalje za buduću upotrebu uz Dynamics Remote Assist na uređaju HoloLens 2.

  Tri zdravstvena stručnjaka koriste HoloLens 2 kako bi pogledali dijagram ljudske glave u mješovitoj stvarnosti.

  Surađujte s bilo kojeg mjesta

  Surađujte na daljinu u stvarnom vremenu kako biste primali savjete od stručnih kolega i odmah pristupili medicinskim bilješkama i rendgenskim snimkama pacijenata na mjestu pružanja skrbi.

  Liječnik koristi uređaj HoloLens 2 za pregled medicinskog dijagrama i razgovara s još dvoje ljudi u mješovitoj stvarnosti.

  Iskusite kolaborativnu medicinu

  Upotrijebite VSI HoloMedicine za suradnju s drugim liječnicima diljem svijeta kao 3D avatare za kirurško planiranje i dijeljenje anonimiziranih podataka o pacijentima putem vrlo sigurne platforme.

  Dva zdravstvena stručnjaka koriste uređaje HoloLens 2 za gledanje rendgenske snimke u mješovitoj stvarnosti.

  Surađujte, vizualizirajte i vršite interakciju s 3D modelima

  Obogatite profesionalnu praksu u zdravstvu i omogućite bolju suradnju između liječnika i klinika.

  Natrag na kartice
 • Medicinski centar Sheba obučio je osoblje za 20 minuta

  Pružajte samostalne upute i smjernice na poslu uz vodiče za Dynamics 365 na uređaju HoloLens 2.

  Tri zdravstvena stručnjaka nose uređaje HoloLens 2 i gledaju u dijagram ljudske kralježnice u mješovitoj stvarnosti.

  Vodiči za stažiranje

  Učite kroz praksu uz simulirane, holografske detaljne upute bez fizičke prisutnosti stručnjaka.

  Kirurg koji nosi HoloLens 2 operira pacijenta i gleda dijagrame u mješovitoj stvarnosti.

  Interaktivna i sveobuhvatna medicinska obuka

  Pretvorite medicinske slike u 3D holograme i steknite perspektivu anatomije i patologije vašeg pacijenta.

  Dvije osobe nose HoloLens 2 i gledaju kostur u mješovitoj stvarnosti.

  Povećajte vrijednost obuke

  HoloPatient je proširena 3D aplikacija za učenje koja pomaže studentima medicine u procjeni, dijagnosticiranju i liječenju stanja u stvarnom svijetu kroz realistične holografske simulacije standardiziranih scenarija pacijenata.

  Natrag na kartice
 • Educirajte i osnažite pacijente i kirurge

  Poboljšajte udobnost i razumijevanje pacijenata uz Virtual Surgery Intelligence za HoloLens 2. 

  Liječnik i drugi zdravstveni stručnjak koriste uređaje HoloLens 2 kako bi pogledali dijagram ljudske glave u mješovitoj stvarnosti.

  Poboljšajte razumijevanje pacijenta

  Angažirajte i educirajte pacijente provodeći ih kroz 3D model njihove jedinstvene anatomije i nadolazeće procedure pomoću VSI HoloMedicine.

  Natrag na kartice

Zdravstvene ustanove uvode inovacije uz HoloLens 2

Sve što vam je potrebno za početak rada s uređajem HoloLens 2

Zid s logotipima partnera za HoloLens 2, uključujući Case Western Reserve, GigXR, Trimble, PTC i druge.

Pogledajte naša partnerska rješenja i usluge

Ambalaža uređaja HoloLens 2.

Istražite uređaje HoloLens 2

Odaberite odgovarajuće uređaje HoloLens 2 za svoje poslovne potrebe.

Pratite Microsoft HoloLens

Omogući zajedničko korištenje ove stranice