Visual Studio Enterprise Subscription
€7,707.00
Gumb Preuzimanje - novo je odabran
Proizvodi koji se mogu preuzeti isporučit će vam se putem veze za preuzimanje koja će biti dostupna nakon dovršetka kupnje.
€7,707.00
Preduvjeti
Sistemski preduvjeti
Za sistemske preduvjete pogledajte
Podržani jezici
Visual Studio dostupan je na sljedećim jezicima:
engleski, kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), češki, francuski, njemački, talijanski, japanski, korejeski, poljski, portugalski (brazilski), ruski, španjolski, turski
Tijekom instalacije možete odabrati jezik Visual Studio.
Instalacijski program Visual Studio dostupan je na istih četrnaest jezika i odgovara jeziku Windows, ako je dostupan.