Servers

Višejezični paket korisničkog sučelja za Windows Search 4.0 za Windows Server 2003 (KB940157)

Promijenite jezik:
To ažuriranje instalirajte da biste omogućili podršku za višejezično korisničko sučelje (MUI) za Windows Search 4.0.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver