Three medical professionals wearing P P E walking down a hallway.

Liječnici na odjelu za intenzivnu skrb bolnice St. Luke’s koriste Microsoft Teams za stvaranje protokola za COVID-19

Timovi zdravstvenih djelatnika bolnice St. Luke’s koji čine sveučilišnu zdravstvenu mrežu već su koristili Microsoft 365 u doba izbijanja pandemije virusa COVID-19 i ubrzo su uvidjeli vrijednost servisa Microsoft Teams kao rješenja za suradnju za prikupljanje podataka i stvaranje protokola za liječenje utemeljenog na vlastitim podacima u stvarnom vremenu.

Nabavite Microsoft 365

U svojoj klasi najbolje aplikacije za povećavanje produktivnosti s pametnim servisima u oblaku.