Ubrzanje angažmana zaposlenika pomoću aplikacije Microsoft Teams ubrzava poslovanje u Toyota Motor North America

Toyota Motor North America (TMNA) osnažuje 40 000 zaposlenika pomoću aplikacije Microsoft Teams i mogućnosti pozivanja radi poboljšanja suradnje. Sada TMNA može iznova osmisliti svoj način rada, a zaposlenici koriste Teams kao platformu za donošenje informiranih odluka, brzo rješavanje problema i razmjenu poslovnih rješenja koja povećavaju produktivnost.

Nabavite Microsoft 365

U svojoj klasi najbolje aplikacije za povećavanje produktivnosti s pametnim servisima u oblaku.