Siguran pristup lokalnim aplikacijama

Zaštitite lokalne aplikacije bez potrebe da ih ažurirate ili mijenjate.

Što je siguran hibridni pristup?

Siguran hibridni pristup omogućuje vam da lokalne aplikacije i aplikacije koje koriste naslijeđenu provjeru autentičnosti povežete sa servisom Azure Active Directory (Azure AD). Pojednostavnite i modernizirajte pristup svim aplikacijama, uključujući one koje podržavaju naslijeđenu provjeru autentičnosti, kao što su Kerberos, NTLM, Remote Desktop Protocol (RDP), LDAP, SSH, te provjeru autentičnosti utemeljenu na zaglavlju i obrascima.

Objedinite pristup aplikacijama u oblaku ili lokalno.

Poboljšajte sigurnost

Zaštitite naslijeđene aplikacije naprednim sigurnosnim mogućnostima, uključujući uvjetni pristup, zaštitu identiteta i višestruku provjeru autentičnosti.

Centralizirajte upravljanje pristup

Pojednostavnite upravljanje aplikacijama centraliziranjem kontrola pristupa u cijelom oblaku i naslijeđenim aplikacijama pomoću jedinstvenog rješenja za identitet.

Smanjite troškove

Smanjite infrastrukturu za identitete na lokaciji, povucite rješenja za upravljanje web-pristupom iz upotrebe i koristite moderne metode pristupa za naslijeđene aplikacije.

Pojednostavnite pristup

Omogućite jednostavan pristup uz jedinstvenu prijavu u aplikacije u oblaku i na lokaciji te pomozite svojim zaposlenicima da budu produktivniji.

Upravljanje lokalnim aplikacijama pomoću servisa Azure AD

Uz Azure AD možete pojednostavniti način upravljanja pristupom jer nudi jedan sustav identiteta za aplikacije u oblaku i lokalne aplikacije.

Azure AD omogućuje vam korištenje proxyja za aplikacije da biste se povezali s lokalnim aplikacijama, uključujući aplikacije utemeljene na zaglavljima. S lokalnim se aplikacijama možete povezati i pomoću rješenja jednog od naših partnera za sigurni hibridni pristup kao što su F5, Akamai, Cisco, Citrix, Fortinet, Kemp, Strata, Palo Alto Networks i Zscaler.

Proxy za aplikacije servisa Azure AD

Iskoristite proxy za aplikacije, naše nativno rješenje, da biste omogućili siguran pristup na daljinu svojim lokalnim web-aplikacijama bez potrebe za VPN-om.

Partneri za kontrolere isporuke aplikacija i umrežavanje

Pomoću postojećih mrežnih kontrolera i kontrolera isporuke aplikacija zaštitite lokalne i naslijeđene aplikacije koje su ključne za vaše poslovne procese.

Partneri za virtualnu privatnu mrežu i softverski definirani opseg

Iskoristite postojeće virtualne privatne mreže i rješenja za softverski definirani opseg da biste omogućili siguran pristup poslovnoj mreži te lokalnim i naslijeđenim aplikacijama.

Azure AD Domain Services

Premjestite lokalne aplikacije na Azure bez redizajna i bez brige o identitetima. Iskoristite prednosti značajki servisa Azure AD Domain Services kao što su pridruživanje domeni te provjere autentičnosti LDAP, NTLM i Kerberos.

Podrobnije proučite sigurni hibridni pristup servisa Azure AD

Siguran hibridni pristup u akciji

Durham County.

Okrug Durham

Okrug Durham povećava sigurnost u hibridnom okruženju uz Azure AD i F5 BIG-IP APM.

Wipro.

Wipro

Wipro putem proxyja za aplikacije servisa Azure AD omogućuje iznimno siguran pristup na daljinu lokalnim aplikacijama tvrtke.

Johnson Controls.

Johnson Controls

Johnson Controls koristi Azure AD i Zscaler da bi olakšao pristup lokalnim aplikacijama od kuće.

Dodatni resursi

Najbolje prakse

Saznajte preporuke i najbolje prakse za upravljanje aplikacijama na servisu Azure AD.

Vodiči s uputama

Saznajte kako dodati lokalnu aplikaciju u Azure AD.

Sigurnost aplikacija

Upravljajte pristupom lokalnim aplikacijama.