Integracija modernih mogućnosti identiteta u aplikacije

Sastavite aplikacije uz Microsoftovu platformu za identitete kojoj korporacije vjeruju.

Što je Microsoftova platforma za identitete?

Ugradite provjeru autentičnosti i autorizaciju u aplikacije pomoću Microsoftove platforme za identitete. Stvarajte aplikacije u koje se korisnici mogu prijaviti pomoću postojećih računa i autorizirajte pristup API-jima.

Lumagate.
"Kada je riječ o identitetu u oblaku, s jedne je strane Microsoft, a s druge su svi ostali. Iskoristili smo Microsoftovu platformu za identitete za jednostavnu integraciju identiteta."

Pete Zerger, glavni direktor, Lumagate

Microsoftova platforma za identitete namijenjena razvijateljima

A person wearing headphones looking down and using a laptop.

Doprite do više klijenata

Korisnicima omogućite prijavu u aplikaciju ili na web-mjesto pomoću Microsoftovih računa ili računa za društvene mreže te ubrzajte prihvaćanje aplikacije.

Business person looking at phone for two-factor authentication.

Zaštitite aplikaciju

Microsoftova platforma za identitete nudi integraciju modernih inovacija u području identiteta i sigurnosti, kao što su provjera autentičnosti bez lozinki i uvjetni pristup.

Two people having a conversation.

Povezivanje sa servisom Microsoft Graph

Prilagodite i proširite aplikacije na API-je. Stvarajte bogatije aplikacije, servise ili tijekove rada putem jedne krajnje točke, tj. servisa Microsoft Graph.

Microsoftova platforma za identitete

Microsoftova platforma za identitete omogućuje vam sigurnije postavljanje aplikacije na tržište uz minimalne smetnje. Gradite na platformi koja omogućuje pristup snažnim podacima i funkcijama putem jedne krajnje točke koristeći otvorene standarde.

Ovo je pojednostavnjeni dijagram Microsoftove platforme za identitete. Portal platforme Azure omogućuje jednostavnu i brzu registraciju aplikacija. Skup Microsoftovih biblioteka za provjeru autentičnosti omogućuje vam stvaranje web-aplikacija, aplikacija za mobilne uređaje i onih za računala pomoću omiljenih programskih jezika. Krajnja točka s certifikatom za OIDC omogućuje kompatibilnost s drugim bibliotekama. Platforma omogućuje zaštitu pristupa svim vrstama API-ja. Microsoftova platforma za identitete podržava otvorene standarde i omogućuje provjeru autentičnosti bilo kojeg Microsoftova identiteta. U aplikaciju se mogu prijaviti i vanjski korisnici, kao što su klijenti i partneri, i to pomoću računa za društvene mreže.

Integriranje aplikacije u Microsoftovu platformu za identitete

Microsoftova platforma za identitete omogućuje vam stvaranje aplikacija u koje se korisnici i klijenti mogu prijaviti pomoću Microsoftova identiteta ili računa za društvenu mrežu te pruža autorizirani pristup vašim ili Microsoftovim API-jima.

Dodavanje prijave pomoću Microsoftovih računa

Korisnicima ponudite jednostavan i siguran način prijave u aplikaciju ili na web-mjesto pomoću Microsoftova računa dobivenog na poslu, u obrazovnoj ustanovi ili pak osobnog Microsoftova računa.

Dodavanje prijave pomoću računa za društvene mreže

Dopustite korisnicima registraciju i prijavu pomoću postojećeg računa za društvenu mrežu ili osobne adrese e-pošte.

Ugradnja sigurne provjere autentičnosti u aplikaciju

Zaštitite korisnike i pristup aplikaciji od naprednih prijetnji. Implementirajte sigurnosne kontrole servisa Azure Active Directory (Azure AD), kao što je višestruka provjera autentičnosti.

Aplikacija od jedne stranice (SPA)

Web-aplikacija za prijavu korisnika

Web-aplikacija za pozivanje web API-ja

Zaštita web API-ja

Aplikacija za računala koja poziva web API-je

Daemon aplikacija za pozivanje web API-ja

Aplikacija za mobilne uređaje za pozivanje web API-ja

Temeljito istražite Microsoftovu platformu za identitete na servisu Azure AD

Dokazi klijenata

Lumagate.

Lumagate

Bot za razgovor Lumagate pojednostavnjuje upravljanje identitetima pomoću servisa Microsoft Graph.

Erie Insurance.

Erie Insurance

Osiguravajuća kuće slijedi uspjeh servisa Cloud App Security.

ASOS.

ASOS

ASOS putem automatske dodjele resursa korisnicima na servisu Azure AD poboljšava sigurnost aplikacija.

Dodatni resursi o Microsoftovoj platformi za identitete

Koncepti

Pogledajte preporuke i najbolje prakse za provjeru autentičnosti na servisu Azure AD.

Primjeri koda

Nabavite primjere krajnje točke Microsoftove platforme za identitete koje možete koristiti u aplikacijama.

Podrška

Informirajte se o mogućnostima podrške koje su dostupne razvojnim inženjerima koji koriste Azure AD.

Događaji

Pridružite nam se na događajima zajednice razvojnih inženjera za Microsoftovu platformu za identitete.

Vodiči za brzi početak rada

Pročitajte detaljne upute, počevši od nabavljanja klijenta servisa Azure AD.

Ostanite u tijeku

Saznajte najnovije vijesti o Microsoftovoj platformi za identitete.