A person smiling.

Jednostavan i sigurniji pristup svim aplikacijama

Povećajte produktivnost zaposlenika zahvaljujući sigurnom i jednostavnom pristupu aplikacijama u oblaku, kao i onih lokalnih ili prilagođenih uz pomoć servisa Azure Active Directory (Azure AD).

Prednosti upravljanja aplikacijama i njihove zaštite pomoću servisa Azure AD

Poboljšana sigurnost

Zaštitite pristup aplikacijama primjenom strogih pravilnika za provjeru autentičnosti i prilagodljiv pristup prema stupnju rizika.

Veća produktivnost

Omogućite neometan pristup pomoću jedinstvene prijave (SSO) te pomognite zaposlenicima da pronađu aplikacije koje su im potrebne.

Niži trošak za IT

Štedite vrijeme i resurse centralizacijom upravljanja aplikacijama i podacima.


Forrester.
"Zaštitom aplikacija uz Azure AD postignite povrat uloženih sredstava i do 123 %"

Poboljšajte produktivnost korisnika, postignite efikasnost na područjima IT-a i smanjite troškove. Saznajte više iz naručenog istraživanja tvrtke Forrester Consulting: Total Economic Impact™ of securing apps with Microsoft Azure Active Directory.

Zašto siguran pristup aplikacijama?

Budući da je upotreba aplikacija i dalje u porastu, a zaposlenici rade s bilo kojeg mjesta, tvrtkama i ustanovama potreban je brz i siguran pristup za zaposlenike i partnere – na bilo kojem uređaju i mjestu.

Zaštita pristupa aplikacijama uz Azure AD

Pojednostavnite način na koji štitite aplikacije i upravljate njima jednim sustavom za identitete za SaaS aplikacije, aplikacije u oblaku, lokalne aplikacije ili prilagođene aplikacije.

Samo jedna prijava za pristup svim aplikacijama i resursima tvrtke

Automatska dodjela i uklanjanje korisničkih ovlasti u aplikacijama

Omogućivanje jedinstvene prijave i dodjele korisničkih ovlasti pomoću unaprijed postavljenih integracija

Sigurniji pristup lokalnim i naslijeđenim aplikacijama

Jednostavnije pronalaženje aplikacija i jednostavniji pristup aplikacijama za zaposlenike

Uvođenje kontrola pristupa prema stupnju rizika za aplikacije

Temeljito proučite Azure AD

Aplikacije koje možete zaštititi i njima upravljati pomoću servisa Azure AD

Dodatni resursi

Najbolje prakse za upravljanje aplikacijama

Pronađite detaljne upute za migraciju pristupa aplikacijama i provjere autentičnosti na Azure AD.

Povezivanje SaaS aplikacija sa servisom Azure AD

Povežite SaaS aplikacije zahvaljujući galeriji aplikacija u kojoj se nalaze tisuće već gotovih integracija.

Zaštita lokalnih aplikacija pomoću servisa Azure AD

Saznajte kako osigurati pristup lokalnim aplikacijama pomoću proxyja aplikacija ili putem naših partnera za sigurni hibridni pristup.