Microsoftovi poslovni servisi u oblaku za medijski sadržaj i zabavu

A guitar player and a vocalist playing music together in a studio  while using a tablet.

Kako vam pomažemo u održavanju najvrijednije medijske imovine – intelektualnog vlasništva – sigurnom u oblaku

U medijskoj i zabavnoj industriji sadržaj štite dva zasebna, ali jednako važna alata – sigurnost, koja štiti imovinu, te usklađenost, koja jamči njenu cjelovitost.

Proizvodni proces postao je digitalan jer filmski studiji pokušavaju smanjiti troškove, skratiti vrijeme objave te pratiti najnovije tehnologije visoke razlučivosti. No to ima svoju cijenu: imovina je pristupačnija lopovima zbog sadržaja koji se nalazi u brojnim datotekama – dnevnih snimki, prvih verzija, filmskih najava, glazbe i vizualnih efekata (VFX) – duž cijelog globalnog opskrbnog lanca koji obuhvaća sve od lokacija snimanja i filmskih studija do postprodukcijskih kuća u kojima možda ne rade stručnjaci za računalnu sigurnost. Prijenosni uređaji za pohranu, prijenosni tvrdi diskovi i pametni telefoni dodatne su prijetnje jer se sve više koriste za pohranu i distribuciju imovine povezane sa stvaranjem originalnog sadržaja.

Microsoft Azure koristi više mehanizama za zaštitu medijskog sadržaja duž cijelog opskrbnog lanca, utvrđuje pravilnike o zaštiti privatnosti radi čuvanja povjerljivosti i implementira sveobuhvatne globalne kontrole koje potvrđuje neovisna revizija usklađenosti.

Azure pomaže u održavanju sigurnosti medijske imovine

Azure je bio prvi veliki globalni servis u oblaku certifican od strane udruge Content Delivery and Security Association (CDSA) prema načinu na koji je sigurno rukovao stvaranjem sadržaja te tijekovima produkcije, distribucije i prikazivanja. Pokretanje aplikacija i infrastruktura na servisu Azure osigurava potpunu usklađenost onim klijentima koji se moraju pridržavati CDSA-ova standarda o zaštiti i sigurnosti sadržaja (CPS). Uz to, Azure je bio prvi veliki višeklijentski servis u oblaku koji je uspješno prošao službenu procjenu stanja od strane nezavisnih revizora MPAA-a.

Postprodukcijske kuće, stvaratelji vizualnih efekata, urednici i distributeri koji koriste Azure Media Services ne moraju implementirati skupe i složene resurse za svoje nove projekte. Umjesto dodavanja novog poslužitelja u stražnju sobu studija radi tromjesečnog snimanja, proizvođači imaju trenutačnu korist od dostupnosti, opsega i sigurnosti pretplatničkog modela servisa Azure. Jednostavno plaćajte resurse kako vam budu trebali i surađujte s bilo kojim od mnogih globalnih ISV partnera servisa Azure na izradi krajnjeg rješenja. Zatim po dovršetku projekta jednostavno isključite virtualne strojeve i distribuirajte svoje djelo koje je zaštićeno ugrađenim šifriranjem i upravljanjem digitalnim pravima.

 

|

Azure Media Services pomaže vam u čuvanju medijske imovine:

  • Premjestite sadržaj izravno na Azure Media Services te ga razmjenjujte tijekom produkcije i kroz cijeli postprodukcijski lanac uz poboljšanu sigurnost. HTTPS, ExpressRoute i virtualna privatna mreža (VPN) servisa Azure pridonose zaštiti sadržaja koji se prenosi između podatkovnog centra u filmskom studiju i servisa Azure.
  • Poboljšajte sigurnost sadržaja i upravljanje pohranom putem:
    •  AES-256 šifriranja podataka koji miruju.
    • Mogućnosti istodobnog prebacivanja sadržaja i ključeva šifriranja u dva ili više različitih podatkovnih centara servisa Azure.
    • Georedundancije pohrane na servisu Azure koja ponavlja vaše podatke u sekundarnoj regiji kilometrima udaljenoj od primarne regije te tako osigurava trajnost vaših podataka, čak i u slučaju nestanka struje ili kakve katastrofe u primarnoj regiji.
  • Iskoristite sigurne i vrlo raspoložive usluge streaminga za emitiranje medijskog sadržaja koje nude i prebacivanje u slučaju pogreške: PlayReady, FairPlay i Widevine Digital Rights Management; kao i podršku za Apple ProRes i Google HLS.

Pristupajte značajkama arhiviranja i indeksiranja dostupnima za medijske biblioteke zaštićene AES-128 šifriranjem.

 

Saznajte više o servisu Azure Media Services

Saznajte više o zaštiti sadržaja na servisu Azure

Azure nudi više ponuda usklađenosti od bilo kojeg drugog davatelja usluga u oblaku te time zadovoljava širok spektar međunarodnih i industrijskih standarda, uključujući i one za medijsku i zabavnu industriju.

Certificiranje kroz CPS-ov program važan je dio sigurnosnih praksi u lancu medijskih i zabavnih sadržaja jer pruža normirano jamstvo pribaviteljima sadržaja i producentima kojima je potrebna globalna razmjena originalnog digitalnog sadržaja putem sigurnih kanala. CDSA nezavisno nadzire Azure te ga certificira u skladu s 311 sigurnosnih kontrola CPS-ova standarda koje obuhvaćaju procjenu rizika, sigurno upravljanje fizičkim podatkovnim centrima, ojačani servis u oblaku i postrojenja za pohranu koja su optimizirani za rukovanje najosjetljivijim intelektualnim vlasništvom.

Saznajte više

MPAA pruža okvir za smjernice i kontrolu za partnere-filmske studije koji služi za osiguranje sigurnosti digitalne filmske imovine. Azure je sukladan sa sva tri MPAA-ova okvira s najboljim praksama za sigurnost sadržaja: općim smjernicama, smjernicama za aplikacije i za sigurnost u oblaku. K tome, Microsoft je preslikao kontrole zaštite sadržaja servisa Azure u MPAA-ov model sigurnosti sadržaja kako bi korisnicima omogućio usklađenost s tim okvirom.

Saznajte više

CSA vodi registar sigurnosti, pouzdanosti i ocjena (Security, Trust & Assurance Registry, STAR), besplatni registar u kojem davatelji usluga u oblaku (CSP) mogu objavljivati svoje ocjene vezane uz CSA. STAR se sastoje od triju razina osiguranja usklađenih sa ciljevima nadzora u okruženju za računalnu sigurnost CSA Cloud Controls Matrix (CCM).

U slučaju samostalnog ocjenjivanja u sklopu CSA Microsoft objavljuje izvješće koje se temelji na CCM-u za Azure, kao i odgovor servisa Azure na upitnik o ocjeni oblaka verzija 3.0.1. On obuhvaća najčešća pitanja vezana uz sektor sigurnosti i zaštite privatnosti, a odgovori servisa Azure formuliraju mnoge značajke, procesa i pravilnike koji se koriste da bi se zaštitili podaci korisnika. K tome, Azure je dobio ovjeru CSA STAR i certifikat CSA STAR na zlatnoj razini, a obje obuhvaćaju rigoroznu procjenu trećih strana o sigurnosnom stanju servisa Azure.

Saznajte više

FACT je u Ujedinjenoj Kraljevini razvio shemu certificiranja na temelju ISO/IEC 27001 standarda koja se usredotočuje na fizičku i digitalnu sigurnost radi zaštite od krađe intelektualnog vlasništva. Azure je bio prvi višeklijentski javni oblak koji je osvojio FACT-ov certifikat.

Saznajte više

BSI svake godine radi reviziju servisa Azure radi usklađenosti s ISO/IEC 27001 standardom koji definira međunarodno priznate kontrole sigurnosti informacija. One sadrže najbolje prakse za zaštitu podataka obuhvaćene ISO/IEC 27018 standardom koji se odnosi na zaštitu privatnosti pri obradi osobnih podataka od strane davatelja usluga u oblaku. Microsoft je bio prvi davatelj usluga u oblaku usklađen s kodeksom djelovanja ISO/IEC 27018.

Saznajte više

Saznajte više

PCI DSS globalni je sigurnosni informacijski standard namijenjen sprječavanju prijevara putem pojačanog nadzora nad podacima o kreditnim karticama. Azure radi godišnju PCI DSS procjenu pomoću ovlaštenog kvalificiranog ocjenjivača sigurnosti (QSA). Azure je certificiran kao usklađen prema verziji 3.1 PCI DSS-a na 1. razini davatelja usluga (najveća količina transakcija – više od 6 milijuna godišnje). Ako vam treba rješenje koje se proteže od distribucije licenci do platnog sustava, Azure vas pokriva bez obzira radi li se o tradicionalnoj IT sigurnosti ili novim tijekovima za medije.

Saznajte više

Bez obzira na to je li riječ o videonadzoru, kamerama za nošenje na tijelu ili sudskim postupcima, integritet i tajnost videosadržaja koji su stvorila tijela za provedbu zakona ili je stvoren za njih izuzetno je važan. Azure za državne ustanove pruža ugovorno obvezivanje na FBI-jeve sigurnosne standarde u sklopu CJIS programa.

Saznajte više

Informacije o zdravstvenom stanju i skrbi ne odnose se samo na statističke podatke i slike. Liječnici i bolnice sve više koriste napredne digitalne alate čiji su rezultat videostreamovi kao što je ultrazvuk, funkcionalni MRI i drugo. Azure omogućuje korisnicima usklađenost s važećim propisima prema HIPAA-a, a standardni dodatak našim Uvjetima za mrežne servise jest i Ugovor o poslovnoj suradnji prema HIPAA-u (BAA). Azure Media Services dio su našeg Ugovor o poslovnoj suradnji prema HIPAA-a.

Saznajte više

Dodatni resursi

CSA Cloud Controls Matrix

Odgovori servisa Azure na CSA-ov upitnik o ocjeni oblaka (CAIQ) verzija 3.0.1

Implementacija zaštite i sigurnosti sadržaja u skladu s CDSA-om pomoću servisa Azure

Odgovori servisa Azure na MPAA-ove opće smjernice 032016

Odgovori servisa Azure na MPAA-ove smjernice 032016 o sigurnosti u oblaku i njihova primjena