Microsoft® Diákbolt (Student Store)

Feltételek

Dátum: 2013. január

A Microsoft Diákboltja az erre jogosult diákoknak, egyetemi tanároknak és alkalmazottaknak (továbbiakban: „Jogosult diákok”, lásd a lenti meghatározást is) a szoftverekre, hardverekre és egyéb tételekre bizonyos árkedvezményeket ad (továbbiakban: „Program”). A Programot – mely konkrétan a Programmal kapcsolatban kínált minden ajánlatot tartalmazza – a Jogosult diákok számára az alábbi feltételeknek („Feltételek”) megfelelően kínáljuk. A Programban való részvétellel és a Program ajánlatait kiaknázva Ön kijelenti, hogy Jogosult diáknak minősül, és tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelező érvényűek. Amennyiben a jelen Feltételek nem módosítják őket, a Microsoft Store összes egyéb vásárlási feltételei –beleértve, de nem kizárólag a visszaküldési szabályzatokat, valamint a Felhasználási és értékesítési feltételeket – érvényesek a Program keretében történt vásárlásokra.

A PROGRAM LEÍRÁSA

A Jogosult diákok élhetnek a Program ajánlataival, és termékeket vásárolhatnak a Microsoft Diákbolt webhelyén, amelynek címe: https://www.microsoft.com/hu-hu/store/b/home (továbbiakban: „Ajánlati webhely”), illetve bármely, később közlendő URL.

A PROGRAM ÉS AZ AJÁNLAT IDŐTARTAMA

A Program mindaddig tart, amíg a Microsoft meg nem szünteti. A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megszüntesse, megszakítsa, vagy egyéb módon módosítsa a Programot és a jelen Feltételeket. A Microsoft szintén fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megszüntesse, megszakítsa, vagy egyéb módon módosítsa a Programon keresztül vagy azzal kapcsolatban tett bármely konkrét ajánlatot.

A PROGRAM RÉSZVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

Ez a Program csak olyan személyeknek áll rendelkezésre, akik az alább megadott feltételeknek megfelelnek („Jogosult személyek”):

  1. A jogosult személy teljes vagy részidős, beiratkozott egyetemi vagy főiskolai diák, illetve oktató vagy alkalmazott kell, hogy legyen egy akkreditált oktatási intézményben a vásárlás időpontjában, és kérésre be kell tudnia mutatnia a Microsoft vagy kijelölt szállítója számára a beiratkozás vagy munkaviszony bizonyítékát. Az ilyen intézmények volt diákjai nem jogosultak a programban való részvételre;
  2. A jelentkezőknek igazolniuk kell jogosultságukat, az Ajánlati webhelyen. A jogosultságot az online felsőfokú oktatási rendszerben ellenőrizzük. és
  3. A jelentkezőknek rendelkezniük kell Microsoft-fiókkal, vagy vásárlás előtt létre kell hozniuk egyet.

Ha Ön részt vesz a Programban, a Microsoft fenntartja a jogot, hogy közvetlenül vagy kijelölt Microsoft-viszonteladón keresztül kapcsolatba lépjen Önnel, és ellenőrizze, hogy Ön valóban Jogosult diák. Ha Ön ekkor úgy dönt, hogy nem mutat be a Microsoft, illetve kijelölt viszonteladója számára elégséges dokumentációt, amely igazolná, hogy Ön Jogosult diák, akkor beleegyezik, hogy megtéríti a Microsoft számára a Program engedményes ajánlata révén fizetett összeg és az érintett termék(ek) becsült teljes kiskereskedelmi ára közti különbséget. A Microsoft saját belátása szerint állapítja meg, hogy milyen dokumentáció szükséges az Ön Jogosult diák státuszának igazolására. Azzal, hogy Ön a Microsoft által kijelölt viszonteladó részére a jogosultságra vonatkozó adatokat ad meg, beleegyezik, hogy a viszonteladó ezeket az adatokat a Programmal kapcsolatos célokból megossza a Microsofttal.

A Microsoft, saját belátása szerint, a felsőfokú oktatási rendszerben elvégzett online ellenőrzés helyett egyéb igazolási formákat is elfogadhat a jogosultság megállapítása céljából. A Microsoft saját belátása szerint állapíthatja meg a Programban való részvételi jogosultság feltételeit, és bármikor, bármilyen okból módosíthatja e feltételeket, illetve megtagadhatja a jogosultságot.

VÁSÁRLÁSI KORLÁTOZÁSOK

Kedvezményes árú szoftverek:

  1. Office 365 Egyetemi szoftver: a Jogosult diákok fejenként legfeljebb két Office 365 Egyetemi terméket vásárolhatnak. A Jogosult diákok a második Office 365 Egyetemi terméket az első aktiválást követően legfeljebb három év múlva aktiválhatják.
  2. Windows 8 Professional Student szoftver: Minden jogosult személy egy 12 hónapos időszak alatt legfeljebb 5 (öt) licencet vásárolhat.
  3. Egyéb felkínált szoftverek: amennyiben a konkrét ajánlati feltételek másként nem jelzik, a Jogosult diákok 12 hónapos időszakonként a Program keretein belül legfeljebb három szoftverlicencet vásárolhatnak, de szoftvertermékenként legfeljebb egyet. Egy háztartás 12 hónapos időszak alatt legfeljebb három szoftverlicencet vásárolhat.

Kedvezményes árú hardverek és egyéb termékek:

A Program olyan ajánlataira, amelyek hardvereket és egyéb, nem szoftver jellegű termékeket tartalmaznak, szintén vonatkozhatnak korlátozások a diákonként, háztartásonként, ajánlatonként, illetve időszakonként vásárolható termékek számát illetően, amint azt a konkrét ajánlati feltételek előírják.

SZOFTVERKÍNÁLAT

A Program keretein belül a szoftvertermékeknek kizárólag elektronikus szoftverletöltéssel („ESD”) beszerezhető verzióit kínáljuk. Egyes termékek esetén további díj fejében biztonsági másolatot tartalmazó lemezt is lehet rendelni az Ajánlati webhelyen.