Microsoft Graph Security API

Összekapcsolt biztonsági appok és munkafolyamatok engedélyezése.

Integrált és egyszerűsített biztonság

Integráció egyszerűsítése

Az integráció egyesítése több biztonsági megoldáson keresztül a fejlesztésre fordított idő és energia csökkentéséhez.

Válasz felgyorsítása

A biztonság és működés hatékonyságának fokozása a kapcsolódó biztonsági adatok és műveletek automatizálásával és azonnali hozzáférésével.

Hatékonyság növelése

Jobb teljesítmény elérése a meglévő biztonsági beruházások értékének maximalizálásával.


A biztonság fokozása megoldások összekapcsolásával

Fenyegetésészlelés és az incidensre adott válasz gyorsítása. Betekintések megosztása a Microsoft és a partnerek biztonsági megoldásain keresztül, és integrálása a meglévő eszközökkel és munkafolyamatokkal.

Photograph of a person seated at a desk working on a laptop while wearing headphones in an office full of large display monitors.
Photograph of a person seated at a desk in front of three large monitors mounted side by side displaying long lists of coded information.

Intelligensebb biztonsági appok készítése

A biztonsági API segítségével egyszerűsítheti a Microsoft és a partnerek biztonsági megoldásait egy végpont és egy séma használatával. A kívánt nyelven elérhető SDK-k és kódminták megkönnyítik a kezdést.

Riasztások folyamatos átvitele a SIEM rendszerbe

A biztonsági incidensek és események kezelésére szolgáló (SIEM) rendszerek a biztonsági műveletek központjaként működnek. A biztonsági API riasztásai az Azure Monitoron keresztül érhetők el a folyamatos átvitelhez ugyanazon API-sémán keresztül.
Photograph of person in a large office space seated at a desk behind a large monitor looking at the screen.
Photograph of a seated person wearing an employee badge on a lanyard looking at a monitor and smiling. There are other people seated in front of monitors in the background.

Automatizált biztonsági munkafolyamatok kialakítása kód írása nélkül

Egyszerűsítheti a biztonság automatizálását és a jelentéskészítést az Azure Logic Apps, a Microsoft Flow, a PowerApps és a PowerBI összekötőivel. Forgatókönyveket hozhat létre a biztonsági feladatok összehangolására a megoldásokon keresztül – mindezt kódok nélkül.

Biztonsági ökorendszerek lehetőségeinek bővítése

A partnerek a biztonsági API-t használva biztonsági riasztásokat, környezetet és intelligens veszélyforrás-felderítést érhetnek el és cserélhetnek, valamint engedélyezhetik a műveleteket a Microsoft és a csatlakoztatott biztonsági megoldások ökorendszerén keresztül.

Photograph of three people in a conference room, two seated at a table, one standing at the head of the table in front of a large wall-mounted monitor. Person standing is talking and pointing to screen of a Surface on the table.

Microsoft logo
"A Microsoft Graph Security API kiadása teljesen megváltoztatta az integrációs munkánkat."

– A Microsoft Core Services mérnöki és üzemeltetési csapata (CSEO)


A biztonsági API-t használó Microsoft-partnerek


Blogok és hirdetmények

Az RSAC 2019 konferencián bejelentett frissítések

Ismerje meg a Microsoft Graph Security API új, az RSAC 2019 konferencián bejelentett frissítéseit.

A biztonsági API általános elérhetősége

Általánosan elérhetővé vált a Microsoft Graph Security API.

Megjelent az Összekötők

Kód nélküli lehetőségek bevezetése a Microsoft Graph Securityval való kapcsolódáshoz.

Anomali-sajtóközlemény

Az Anomali a Microsofttal együttműködve új biztonsági betekintéseket nyújt.

Palo Alto-blog

A Palo Alto és a Microsoft a biztonság holisztikusabb szemléletét nyújtja.

Demisto-blog

Javított láthatóság, gyorsabb válasz a Demistóval és a Microsoft Graph Security API-val.

Összekapcsolt biztonsági appok és munkafolyamatok engedélyezése

1. A mobilappok elérhetősége országonként és régiónként változik.