A Microsoft szolgáltatási szerződését érintő változások összefoglalása

Összefoglaltuk a Microsoft szolgáltatási szerződését érintő legfontosabb változásokat. Az összes változtatás megtekintéséhez olvassa el a Microsoft szolgáltatási szerződésének teljes verzióját itt.

 1. A fejlécben a közzététel napját 2019. július 1‑re, a hatálybalépés napját pedig 2019. augusztus 30‑ra módosítottuk.
 2. A Szolgáltatások és a támogatás használata szakaszban módosítottuk a fióktevékenységekre vonatkozó házirendünket, és belefoglaltuk, hogy Önnek egy kétéves időszak alatt legalább egyszer be kell jelentkeznie Microsoft‑fiókjába ahhoz, hogy aktív állapotban tartsa, kivéve, ha a Microsoft‑fiókbeli tevékenységekre vonatkozó házirend (elérhető a https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 webcímen) vagy a Szolgáltatások díjköteles részére vonatkozó ajánlat másképp rendelkezik. Azt is rögzítettük, hogy ha megszüntetjük a Microsoft‑fiókját, átmenetileg megakadályozhatjuk, hogy az Ön által megadott e‑mail‑címhez társítva fiókot hozzon létre.
  Egyértelművé tettük, hogy ha egy munkahelyi vagy iskolai e‑mail‑címmel bejelentkezik bizonyos Microsoft‑szolgáltatásokba, azzal elfogadja, hogy az e‑mail‑címéhez társított tartomány tulajdonosát értesíthetjük az Ön Microsoft‑fiókja és az ahhoz társított előfizetések meglétéről.
  A Szolgáltatási értesítésekre vonatkozóan rögzítettük, hogy Szolgáltatási értesítéseket küldhetünk Önnek a vásárlásai ellenőrzésére.
 3. A Harmadik Féltől Származó Alkalmazások és Szolgáltatások használata szakaszban ismertettük, hogy a Szolgáltatásaink használatával Ön arra utasítja őket, hogy Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokat és Szolgáltatásokat tegyenek elérhetővé az Ön számára. Azt is rögzítettük, hogy esetleg el kell fogadnia harmadik felek feltételeit és adatvédelmi szabályzatait, mielőtt megvásárolhatna, használhatna, igényelhetne vagy a Microsoft‑fiókjához csatolhatna bármely Harmadik Féltől Származó Alkalmazást és Szolgáltatást.
 4. A Fizetési feltételek szakaszban összevontuk az Ismétlődő fizetések és az Automatikus megújítás alszakasz tartalmát az Ismétlődő fizetések alszakaszban. Értesíteni fogjuk és útmutatással fogjuk ellátni Önt arra vonatkozóan, hogyan mondhatja le a Szolgáltatásokat a jövőbeni díjfizetés leállítása érdekében.
  A Szolgáltatások lemondása alszakaszban rögzítettük, hogy a fizetős Szolgáltatások lemondásával leállítja a Szolgáltatás folytatásához szükséges jövőbeni díjfizetést.
  A Próbaidőszakos ajánlatok alszakaszban egyértelműen leírtuk, hogy ha részt vesz bármely próbaidőszakos ajánlatban, lehet, hogy le kell mondania a Próbaszolgáltatás(oka)t az Ön számára az ajánlat elfogadásakor megadott időszakon belül annak érdekében, hogy a próbaidőszak végén ne számítsunk fel díjat a Szolgáltatás(ok) további használatáért.
 5. A Szerződő fél, irányadó jog és a jogviták rendezésének helye szakaszban módosítottuk a Skype jogi személyt az Amerikai Egyesült Államok és Kína területén kívül élő ügyfelekre vonatkozóan. Ha ingyenes vagy fizetős Skype‑Szolgáltatásokat használ, és Európában, a Közel‑Keleten vagy Afrikában él, akkor Ön a Microsoft Ireland Operations Limited vállalattal (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) áll szerződésben. Minden egyéb régió esetében, ha ingyenes vagy fizetős Skype‑Szolgáltatásokat használ, akkor a Skype Communications S.à.r.l vállalattal (23 – 29 Rives de Clausen, L‑2165 Luxembourg, Luxemburg) áll szerződésben.
 6. Az Xbox szakasz Mixerre vonatkozó részéből eltávolítottunk bizonyos, Mixer‑fiókokra vonatkozó hivatkozásokat. Egyértelművé tettük, hogy a csevegéshez, a csatornák követéséhez, a streameléshez és egyéb interakciókhoz Önnek be kell jelentkeznie egy fiókba, amely esetben a Mixer Szolgáltatás az Ön meglévő Microsoft‑fiókját használja. Azt is rögzítettük, hogy a Mixer felajánlja annak lehetőséget, hogy a felhasználó egy Mixer‑fiókkal vagy egy harmadik félhez tartozó fiókkal (Twitter vagy Discord) jelentkezzen be. Ha egy ilyen fiókot használ a bejelentkezéshez, társítania kell a fiókot a Microsoft‑fiókjával.
 7. A Cortana szakaszban leírtuk, hogy a Microsoft nem vállal felelősséget azért, ha a Cortana valamelyik szolgáltatása késlelteti vagy megakadályozza Önt abban, hogy beszerezzen egy szolgáltatást. A Cortana‑Szolgáltatások nyújtásának részeként Cortana javasolhat Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokat és Szolgáltatásokat (harmadik féltől származó képességeket és csatlakoztatott szolgáltatásokat), és segíthet Önnek ezek használatában. A Cortana‑Szolgáltatást bármikor leválaszthatja a Harmadik Féltől Származó Alkalmazásokról és Szolgáltatásokról.
 8. A Microsoft Health‑Szolgáltatások szakaszban eltávolítottuk a HealthVault Insights alkalmazásra, valamint a társított HealthVault Insights‑Szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozásokat.
 9. A Microsoft Rewards szakaszban eltávolítottuk a Microsoft Edge‑re vonatkozó hivatkozásokat. Tisztáztuk, hogy a Microsoft Rewards‑pontok megoszthatók az Ön Microsoft‑családján belül. Leírtuk azt is, hogy korlátozhatjuk a személyenként, háztartásonként vagy egy beállított időszakon (pl. egy napon) belül szerezhető pontok vagy Rewards‑jutalmak mennyiségét, feltéve, hogy a jóhiszemű teljesítés elvének megsértése miatt Ön nincs hátrányos helyzetben. Azt is rögzítettük, hogy a Rewards‑jutalmakat e‑mailben elküldjük a Microsoft‑fiókjával társított e‑mail‑címre.
 10. Azure címmel felvettünk egy új szakaszt. Tisztáztuk, hogy az Azure szolgáltatás Ön általi használatára annak a külön szerződésnek a feltételei és kikötései vonatkoznak, amelynek alapján Ön a szolgáltatásokat igénybe veszi, és amelyek a https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=522330 címen olvashatók.
 11. Az Amerikai Egyesült Államokban élő ügyfelekre vonatkozóan a Választottbíróság kötelező érvényű döntése és lemondás a pertársaságban való részvétel jogáról szakaszban rögzítettük, hogy ha a Választottbíróság kötelező érvényű döntése és lemondás a pertársaságban való részvétel jogáról szakasz bármely része jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a többi rész továbbra is érvényben marad (a bírósági eljárás megkezdése előtt választottbírósági döntést hoznak), kivéve, ha részleges jogellenesség vagy végrehajthatatlanság megállapítása miatt lehetőség nyílik pertársaság jellegű vagy reprezentatív választottbírósági eljárásra, amely esetben a Választottbíróság kötelező érvényű döntése és lemondás a pertársaságban való részvétel jogáról szakasz teljes egészében végrehajthatatlanná válik.
 12. Az Értesítések szakaszba felvettük a Microsoft védjegyeire és márkájára vonatkozó irányelveinkre mutató hivatkozást.
 13. A Feltételekben több helyen is változtatásokat hajtottunk végre az egyértelműség javítása, valamint a nyelvtani, helyesírási és hasonló hibák kiküszöbölése érdekében.
 14.  A Viselkedési szabályzat szakaszát a káros magatartás egyéb formájával egészítettük ki. [Frissítve: 2019. július 10.]