MICROSOFT ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Fogyasztói Áruház, Európai Gazdasági Térség

Frissítve: 2017. február

Üdvözöljük a Microsoft online és kiskereskedelmi Áruházában! Az Áruházat a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban „Microsoft” vagy „mi” és ezek ragozott alakjai és implicit formái) (címe: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Az „Áruház” azokat az online és kiskereskedelmi helyszíneinket jelenti, amelyek lehetőséget adnak áruk és szolgáltatások (ideértve az eszközöket, a játékkonzolokat, a digitális tartalmat, az alkalmazásokat, a játékokat stb. is) közötti böngészésre, azok megtekintésére, beszerzésére, megvásárlására, valamint értékelésére és véleményezésére. A jelen Értékesítési Feltételek (a továbbiakban „Értékesítési Feltételek”) a Microsoft Áruház, az Office Áruház, az Xbox Áruház, a Windows Áruház és más olyan Microsoft-szolgáltatások használatára vonatkoznak, amelyek a jelen Értékesítési Feltételekre hivatkoznak (a továbbiakban együttesen „Áruház”). Az Áruházon keresztül a Microsoft különféle erőforrásokhoz, így letöltési területekhez, szoftverekhez, szoftvereszközökhöz és szoftverekre, szolgáltatásokra és más árukra vonatkozó információkhoz (a továbbiakban együttesen „Szolgáltatások” és az Áruházzal együtt „Áruház”) biztosít hozzáférést.

A „termék” szót és annak ragozott alakjait az Áruházban kínált tételek megjelölésére használjuk. Az Áruházban kapható számos terméket nem a Microsoft, hanem más vállalkozás kínálja.

Azzal, hogy Ön használja az Áruházat, vagy azzal, hogy termékeket és szolgáltatásokat szerez be az Áruházból, Ön elfogadja a jelen Értékesítési Feltételeket, a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (lásd alább az Adatvédelem és a személyes adatok védelme című szakaszt), továbbá az Áruházban található, illetve a jelen Értékesítési Feltételekben hivatkozott alkalmazandó feltételeket és kikötéseket, szabályzatokat és kizáró nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen az „Áruház Házirendje”). Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az Áruház Házirendjét. HA ÖN NEM FOGADJA EL AZ ÁRUHÁZ HÁZIRENDJÉT, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA AZ ÁRUHÁZAT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

Ha az Ön országában vagy térségében a Microsoftnak van Kiskereskedelmi Üzlete, annak házirendje ettől eltérő vagy ezt kiegészítő lehet. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül frissíthet vagy módosíthat bármilyen szabályzatot vagy házirendet.

Az Áruház használatára vonatkozó feltételek

1. Tagsági fiók. Ha egy Áruház vagy egy Szolgáltatás fiók megnyitására szólítja fel, akkor Önnek a vonatkozó regisztrációs űrlap kitöltendő mezőinek megfelelően, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrálást. Előfordulhat, hogy a fiók megnyitásának az is feltétele, hogy elfogadjon egy szolgáltatási szerződést vagy egy különálló használati vagy felhasználási szerződést. Az Ön által az Áruház elérésére használt fiókra és az Ön által az Áruházból beszerzett tartalomra a Microsoft-fiókra irányadó összes feltétel vonatkozik. További információt a Microsoft Szolgáltatási Szerződés tartalmaz. Ön a felelős azért, hogy fiókadatait és jelszavát titokban tartsa, és Ön a felelős a fiókja révén végrehajtott minden tevékenységért.

2. A jogszerűtlen és a tiltott használat kizárása. Az Áruház és a Szolgáltatások Ön általi használatának az a feltétele, hogy Ön szavatolja felénk, hogy Ön az Áruházat semmilyen jogszerűtlen vagy a jelen Értékesítési Feltételek, az Áruház Házirendje vagy bármilyen más, az Áruház Ön általi használatára alkalmazandó feltételek által tiltott célra nem használja. Ön semmilyen olyan módon nem használhatja az Áruházat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhat a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna az Áruház használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet az Áruház, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy az Áruházhoz kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni bárminemű olyan anyagot vagy információt, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé az Áruházon keresztül. Az Áruházat nem használhatja olyan módon, amely sérti harmadik felek jogait, nem korlátozó jelleggel ideérte a szándékos károkozást természetes vagy jogi személyeknek, ideértve a Microsoftot is. Tilos az Áruház használata során szerzett bármely termék, adat vagy szolgáltatás kereskedelmi terjesztése, közzététele, licencbe adása és értékesítése.

3. Az Ön által a Microsoft számra biztosított vagy az Áruházban közzétett anyagok. A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a visszajelzések, az értékelések és a javaslatok) vagy a mások által az Áruházon vagy a hozzá társított Microsoft-szolgáltatásokon véleményezésre közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). Ön azonban jogot ad a Microsoftnak arra, hogy az az egész világon használja, módosítsa, adaptálja, többszörözze, terjessze és megjelenítse az Ön Közleményét (például reklámcélokból), ideértve az Ön nevét is. Ha Ön a Közleményét az Áruház online, széles körben, korlátozás nélkül elérhető területén teszi közzé, akkor az Ön Közleménye az Áruházat népszerűsítő bemutatókban vagy anyagokban is megjelenhet. Ön szavatolja és kijelenti, hogy rendelkezik (és rendelkezni fog) az összes ahhoz szükséges joggal, hogy bármely Ön által biztosított Közleményt elkészíthesse, és hogy ezeket a jogokat a Microsoft számára az egész világra kiterjedően és e jogok teljes tartamára megadhassa.

Közleményeinek használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás. A Microsoft nem köteles semelyik Közleményt közzétenni vagy felhasználni, és a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthatja bármelyik Közleményt. A Microsoft nem felelős az Ön Közleményeiért, sem az Ön által az Áruház igénybevételével közzétett, feltöltött, bevitt vagy beküldött anyagokért.

Ha Ön értékel vagy véleményez egy Áruházbeli alkalmazást, akkor Ön a Microsofttól az alkalmazás kiadójától származó tartalmat tartalmazó e-mailt kaphat.

4. Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások. Az Áruház tartalmazhat olyan, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat, amelyekkel Ön elhagyja az Áruházat. Ezek a hivatkozott webhelyek nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt, és a Microsoft nem vállal felelősséget semmilyen hivatkozott webhely tartalmáért, sem pedig a hivatkozott webhelyeken található semmilyen hivatkozásért. A Microsoft csak az Ön kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősítené az adott webhelyet. A harmadik felek által nyújtott webhelyek Ön általi használatára a harmadik felek feltételei és kikötései vonatkozhatnak.

Termékek ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Önnek történő értékesítésére vonatkozó feltételek

5. Földrajzi elérhetőség. A Termékek elérhetősége az Ön térségétől vagy eszközétől függően változhat. Arra is vonatkozhatnak korlátozások, hogy hová szállíthatunk árukat, hol nyújthatunk szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat. Előfordulhat, hogy a vásárláshoz Önnek érvényes számlázási és szállítási címmel kell rendelkeznie az Áruháznak abban az országában vagy térségében, amelyben vásárol.

6. Csak végfelhasználók. Az Áruházban csak végfelhasználók vásárolhatnak. Viszonteladók nem jogosultak vásárlásra.

7. Exportkorlátozások. Az Áruházból beszerzett termékekre vám- és exportszabályozó jogszabályok és előírások vonatkozhatnak. Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó nemzetközi és hazai jogszabályt és előírást.

8. Számlázás. Azzal, hogy a Microsoft számára megad egy fizetési módot, Ön: (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési mód használatára, és hogy a megadott összes fizetési adat valós és pontos; (ii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával megvásárolt bármilyen termékért, szolgáltatásért vagy elérhető tartalomért díjat számítson fel Önnek; továbbá (iii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy díjat számítson fel Önnek az Áruház minden olyan díjköteles szolgáltatásáért, amelyre Ön regisztrál, vagy amelyet Ön igénybe vesz. Ön vállalja, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb adatait, ideértve e-mail-címét és hitelkártyájának, betéti kártyájának számát és lejárati dátumát is, hogy végrehajthassuk a tranzakciókat, és szükség esetén a tranzakciókat illetően kapcsolatba tudjunk lépni Önnel. A Microsoft (a) előre; (b) a vásárlás időpontjában; (c) röviddel a vásárlást követően; vagy (d) rendszeres időközönként állíthat ki Önnek számlát az előfizetésekre vonatkozóan. A kiszámlázott összeg továbbá nem haladhatja meg az Ön által jóváhagyott összeget, és előre értesítjük Önt az ismétlődő előfizetésekért fizetendő díjak változásáról. A Microsoft egyszerre több, a tárgyidőszakot megelőző számlázási időszakra vonatkozóan is kiszámlázhatja a korábban fel nem dolgozott összegeket. Lásd alább az Automatikus megújítás című szakaszt.

Ha Ön valamilyen próbaidőszakos ajánlatot vesz igénybe, akkor az újabb díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében a próbaidőszak végéig le kell mondania a szolgáltatást, kivéve, ha ettől eltérő értelmű értesítést küldünk. Azzal, hogy nem mondja le a szolgáltatást a próbaidőszak végén, Ön feljogosítja a Microsoftot arra, hogy az az Ön fizetési módjával díjat számítson fel az adott termékért vagy szolgáltatásért.

9. Ismétlődő fizetések. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amikor Ön előfizetési alapon (például hetente, havonta 3 havonta vagy évente) vásárol árut, szolgáltatást vagy digitális tartalmat, akkor egyben ismétlődő fizetésre is felhatalmazást ad, és hogy a fizetéseket a Microsoftnak az ismétlődő időszakoknál Ön által kiválasztott fizetési móddal kell megfizetni, egészen addig, amíg Ön vagy a Microsoft meg nem szünteti az előfizetést. Azzal, hogy Ön ismétlődő fizetésre ad felhatalmazást, Ön feljogosítja a Microsoftot arra, hogy az ilyen fizetéseket elektronikus átutalással vagy lehívással, illetve elektronikus beszedési megbízással (automatizált klíringintézeten keresztüli vagy hasonló fizetés esetén) teljesítse az Ön megjelölt bankszámlájáról, vagy hogy a megfelelő összeggel megterhelje az Ön megjelölt bankszámláját (hitelkártyás vagy hasonló fizetés esetén) (a továbbiakban együttesen „Elektronikus Fizetés”). Az előfizetési díjakat általában az adott előfizetési időszak előtt számlázzuk ki, illetve vonjuk le. A Microsoft, illetve annak szolgáltatói fenntartják a jogot arra, hogy amennyiben bármelyik beszedési próbálkozást fizetés nélkül visszaküldik, vagy bármelyik hitelkártyás vagy hasonló tranzakciót visszautasítják vagy végrehajtását megtagadják, a Microsoft, illetve annak szállítói beszedhessék a vonatkozó visszaküldött tételt és a visszautasítás vagy a fedezethiány díját, és bármilyen ilyen beszedést Elektronikus Fizetésként dolgozhassanak fel.

10. Elérhetőségre, minősége és megrendelésre vonatkozó korlátozások. Az Áruházbeli termékek, szolgáltatások és digitális tartalmak ára és elérhetősége bármikor, értesítés nélkül megváltozhat. A Microsoft korlátozhatja, hogy egy-egy megrendeléssel, egy-egy fiókkal, egy-egy hitel- vagy betéti kártyával, egy-egy személy vagy egy-egy háztartás által hány termék vásárolható. Ha az Ön által megrendelt áruk, szolgáltatások vagy digitális tartalmak nem érhetőek el vagy az Ön megrendelését követően elérhetetlenné válnak, akkor felvehetjük Önnel a kapcsolatot, és helyettesítő terméket kínálhatunk fel. Ha Ön úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a felajánlott helyettesítő terméket, töröljük a megrendelését.

A Microsoft bármelyik megrendelést bármikor visszautasíthatja, illetve lemondhatja – visszafizetve Önnek a megrendelésért addig már kifizetett összeget –, ha erre alapos indoka van; ilyen indok lehet többek között az, ha Ön nem teljesíti a megrendeléskor meghatározott feltételeket, ha az Ön fizetését nem lehet feldolgozni, ha a megrendelt termékek, digitális tartalmak vagy szolgáltatások már nem érhetőek el, vagy ha nyilvánvaló árképzési vagy más hiba történt. Fenntartjuk annak jogát, hogy ilyen árképzési vagy más hiba estén vagy (a) megszüntessük az Ön megrendelését vagy vásárlását, vagy (b) felvegyük Önnel a kapcsolatot, és helyettesítő terméket kínáljunk fel. Megszüntetés esetén letiltjuk az Ön hozzáférését minden kapcsolódó tartalomhoz.

A Microsoftnak jogában áll, hogy az Ön, az Áruház, illetve a potenciálisan érintett felek védelme érdekében eltávolítson vagy letiltson játékokat, alkalmazásokat, tartalmakat vagy szolgáltatásokat az Ön eszközéről, illetve eszközén. Egyes tartalmak és alkalmazások időről időre elérhetetlenné válhatnak, és az is előfordulhat, hogy csak korlátozott ideig kínáljuk őket. Az elérhetőség térségenként változhat. Ezért ha Ön a fiókját vagy az eszközét másik térségbelire váltja, akkor előfordulhat, hogy nem tudja újra letölteni a korábban megvásárolt tartalmakat vagy alkalmazásokat, illetve nem tud újra megtekinteni korábban megvásárolt, adatfolyamként elérhető tartalmakat. Ilyenkor lehet, hogy újra meg kell vásárolnia azokat a tartalmakat vagy alkalmazásokat, amelyekért az előző térségben fizetett. Az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt mértéken túl a Microsoft nem köteles semelyik megvásárolt tartalom vagy alkalmazás ismételt letölthetőségét, illetve cseréjét biztosítani.

11. Frissítések. Adott esetben a Microsoft automatikusan megnézi, hogy vannak-e az Ön alkalmazásaira vonatkozó frissítések, és letölti őket, még akkor is, ha Ön nincs bejelentkezve az Áruházba. Ha Ön nem szeretne automatikus frissítéseket kapni az Áruházi alkalmazásokhoz, akkor módosíthatja a beállításait. Bizonyos, teljesen vagy részben online módon üzemeltetett Office Áruház-alkalmazásokat azonban az alkalmazás fejlesztője bármikor frissíthet, és előfordulhat, hogy ehhez a frissítéshez nem kell az Ön engedélye. Előfordulhat, hogy bizonyos más alkalmazások addig nem lesznek elérhetőek, amíg Ön el nem fogadja a frissítésüket.

12. Szoftverlicencek és használati jogok. Az Áruházon keresztül elérhetővé tett szoftvereknek és egyéb digitális tartalmaknak Ön csak a licencét szerezheti meg, a tulajdonjogát nem. A közvetlenül az Áruházból letöltött alkalmazásokra a [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x040e] webhelyen található Alapvető Alkalmazáshasználati Licencfeltételek (a továbbiakban „SALT”) vonatkoznak, kivéve, ha az alkalmazásokhoz más licencfeltételeket mellékelnek (az Office Áruházból letöltött alkalmazásokra nem a SALT az irányadó, azok külön licencfeltételekkel rendelkeznek). A Microsoft Kiskereskedelmi Áruházban megvásárolt szoftverlicencekre az adott szoftverekhez mellékelt licencszerződés vonatkozik, és Önnek el kell fogadnia ezt a licencszerződést, amikor megvásárolja, letölti és/vagy telepíti az ilyen szoftvereket. Az Áruházon keresztül elérhetővé tett szoftverekre és digitális tartalmakra vonatkoznak még a http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 wehelyen található használati szabályok is. Kifejezetten tilos a szoftverek, illetve az áruk olyan többszörözése vagy továbbértékesítése, amely nem felel meg a vonatkozó licencfeltételekben, a használatra vonatkozó szabályokban és az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy továbbértékesítés súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezések megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

HA BÁRMELY SZOFTVER CSOMAGOLÁSÁNAK FELBONTÁSA ELŐTT (TÉRÍTÉS NÉLKÜL) SZERETNÉ MEGKAPNI AZ ADOTT DOBOZOS SZOFTVERRE ALKALMAZANDÓ LICENCSZERZŐDÉST, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A MICROSOFT KISKERESKEDELMI ÁRUHÁZZAL (AZ ALÁBBI „ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” CÍMŰ SZAKASZBAN ISMERTETETT MÓDON).

EGYÉB FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK. A szoftvereken és az egyéb letölthető termékeken kívül az Áruházban egyéb termékeket és szolgáltatásokat is kínálhatnak külön végfelhasználói licencszerződéssel, használati vagy felhasználási szerződéssel, szolgáltatási szerződéssel vagy egyéb feltételek és kikötések megszabásával. Előfordulhat, hogy ilyen termékek megvásárlásakor, letöltésekor vagy használatakor az ilyen feltételek elfogadása is feltétele a vásárlásnak, letöltésnek, telepítésnek, illetve használatnak.

AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT AZ ÁRUHÁZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT, ILLETVE A SZOFTVEREKBEN VAGY A TERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE OLYAN ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ, AMELYEK NEM KÉPEZIK AZ ELADOTT TERMÉK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS RÉSZÉT. A MICROSOFT A TERMÉKSZAVATOSSÁG CÍMŰ SZAKASZBAN MEGFOGALMAZOTTAKON TÚL NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE TOVÁBBI GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK VAGY SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

Tartsa tiszteletben mások szellemi tulajdonra vonatkozó jogait az Áruházon keresztül, illetve a szoftverekben vagy árukban elérhetővé tett eszközök és segédprogramok használata során.

13. Szoftveréstartalom letöltésére szolgáló kódok. Egyes szoftvereket és tartalmakat úgy adunk át Önnek, hogy a vásárláshoz társított Microsoft-fiókjában elérhetővé teszünk egy letöltési hivatkozást. Figyelembe véve az alábbi bekezdésben foglaltakat is, az ilyen vásárlásokra vonatkozó letöltési hivatkozást és a hozzá kapcsolódó digitális kulcsot az Ön Microsoft-fiókjában általában a vásárlás dátumától számított 3 évig tároljuk, de nem ígérjük, hogy bármilyen adott hosszúságú ideig tároljuk őket. A letöltési hivatkozás biztosításával átadott előfizetéses termékekre más feltételek és tárolási szabályok vonatkozhatnak, ezek áttanulmányozására és elfogadására Önnek az előfizetéskor lesz lehetősége.

Ön elfogadja, hogy bármikor megszüntethetjük vagy módosíthatjuk digitáliskulcs-tároló programunkat. Hozzájárul ahhoz is, hogy bármikor és bármilyen okból, például a terméktámogatási időszak végén, beszüntessük egy vagy több termék kulcsának tárolását, amit követően Ön már nem fogja elérni a letöltési hivatkozást, illetve a digitális kulcsot. Ha megszüntetjük vagy úgy módosítjuk programunkat, hogy Ön a fiókjában többé már nem tudja elérni a letöltési hivatkozást vagy a digitális kulcso(ka)t, akkor erről Önnek legalább 90 nappal korábban értesítést küldünk az Ön kapcsolódó Microsoft-fiókjában található értesítési címre.

14. Árképzés. Ha az Ön országában vagy térségében van Microsoft Kiskereskedelmi Áruház, akkor az ottani árak, termékválaszték és kínált akciók eltérhetnek az online Áruházbeliektől. A Microsoft nem garantálja, hogy az online érvényes árak, fellelhető termékek és kínált akciók a Microsoft Kiskereskedelmi Áruházakban is elérhetőek vagy érvényesíthetőek lesznek, illetve hogy egy Microsoft Kiskereskedelmi Áruházban érvényes árak, fellelhető termékek és kínált akciók online is elérhetőek vagy érvényesíthetőek lesznek.

Az Áruház nem garantálja az azonos árakat. Áraink nem egyeznek meg a más forgalmazók által ugyanazokra az árucikkekre ajánlott árakkal.

Lehetőséget adhatunk arra, hogy bizonyos termékeket még elérhetővé válásuk előtt előre megrendeljenek. Előrendelési irányelveinket az Előrendelések weboldal https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x040e ismerteti.

Ellenkező értelmű megjelölés hiányában az Áruházban feltüntetett árak tartalmazzák a vásárláshoz kapcsolódóan felszámítandó adókat vagy díjakat (a továbbiakban „Adók”). Az Áruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az Adók és a szállítási költségek (adott esetben) hozzáadódnak a vásárlás összegéhez, és a megrendelés véglegesítése előtt megjelennek a fizetési oldalon. Kizárólag Ön a felelős az ilyen Adók és költségek megfizetéséért.

Az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy egyes tranzakciók esetében devizaátváltásra vagy a tranzakció más országban történő feldolgozására van szükség. Hitel- vagy betéti kártya használata esetén az Ön bankja további díjat számíthat fel az ilyen szolgáltatásokért. Részletes tájékoztatást a bankjától kaphat.

15. Az automatikus megújítás választása. Ha az Ön országában, térségében, tartományában, illetve államában megengedett az automatikus megújítás, akkor Ön választhatja azt a lehetőséget is, hogy a rögzített hosszúságú szolgáltatási időszak végén automatikusan megújuljanak a termékek vagy a szolgáltatások. Mielőtt bármelyik termék vagy szolgáltatás egy újabb időszakra megújulna, erre e-mailben emlékeztetni fogjuk Önt. Miután emlékeztettük Önt arra, hogy Ön a termék vagy a szolgáltatás automatikus megújítását választotta, az aktuális szolgáltatási időszak végén automatikusan megújíthatjuk a terméket, illetve a szolgáltatást, és felszámíthatjuk Önnek a megújítási időszakra vonatkozó aktuális díjat, kivéve, ha az alábbiak szerint Ön a termék, illetve a szolgáltatás lemondását választotta. Arra is emlékeztetni fogjuk, hogy az Ön által választott fizetési módnak megfelelően fogjuk kiszámlázni a megújítást, akár benne van a rendszerben ez a fizetési mód a megújításkor, akár később adja meg. A termékek, illetve szolgáltatások lemondására vonatkozóan is útmutatással fogjuk ellátni Önt. Ha el kívánja kerülni azt, hogy számlát kapjon a megújításról, akkor még a megújítás napja előtt le kell mondania a terméket, illetve a szolgáltatást.

16. Visszavételi szabályzat. A jelen visszavételi szabályzat a törvényi garanciákon, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb visszaküldési jogokon (lásd alább a Termékszavatosság című szakaszt) felüli szabályokat határozza meg. Visszavételi feltételeink szerint Ön egy jogosító termék vásárlását követő harminc (30) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szerződéstől, és visszatérítést kérhet. Az elállási időszak a kiszállítás után harminc (30) naptári nappal lejár.

Ha az Ön országában vagy térségében alkalmazandó jogszabályok hosszabb elállási időszakot szabnak meg, akkor az az időszak alkalmazandó.

Elállási jogának érvényesítéséhez döntéséről még az elállási időszak vége előtt értesítenie kell bennünket. Döntéséről az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x040e webhelyen értesítsen bennünket, és ott kezdeményezheti a visszavételt is. Használhatja ezt az elállási űrlapot https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x40e is, de ez nem kötelező.

Ha Ön él elállási jogával, akkor mi visszatérítjük Önnek a termékekért és azok kiszállításáért Ön által kifizetett összeget (kivéve az abból származó plusz költségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb normál szállítás helyett más szállítási módot választott). A visszatérítés általában az eredeti fizetési módon történik. A termékeket Önnek indokolatlan késedelem nélkül (a visszaküldésre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 14 napon belül) saját költségén vissza kell juttatnia hozzánk.

A visszavétel feltételéül a következő követelményeknek kell teljesülniük, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben. Minden terméket az elvárható gondosság jeleit felmutató állapotban kell visszaküldeni (például nem lehet kopott vagy sérült, és olyan állapotban kell lennie, hogy újra eladható legyen). Dobozos szoftvert és játékot bontatlan csomagolásban kell visszaadni.

Ünnepek alkalmával vagy máskor meghosszabbíthatjuk az elállási időszakot. Ha egy konkrét termékre vonatkozóan az Áruházban hosszabb időszak van feltüntetve, akkor az ott meghirdetett időszak alkalmazandó.

Minden visszáruhoz csatolni kell az eredeti nyugtát, számlát vagy ajándékutalványt, az eredeti dokumentációt, a használati útmutatókat, a regisztrációs lapot, az alkatrészeket és összetevőket (ideértve a kábeleket, a vezérlőket és a tartozékokat is), valamint a gyártó csomagolását. Figyelembe véve az alkalmazandó jogszabályokat, ha Ön nem mellékeli ezeket a dolgokat, akkor késhet vagy meghiúsulhat a visszatérítés vagy a csere, amennyiben nem teljesülnek a visszavételi feltételeink.

Egyes cikkek nem jogosítanak visszaadásra. Kivéve, ha egy konkrét termékajánlat ettől eltérően rendelkezik, a következő fajta termékek megvásárlása mindig végleges és vissza nem téríthető, és Önnek nem lesz joga elállni az ilyen vásárlásoktól:

digitális alkalmazások, játékok, alkalmazásbeli tartalom és előfizetés, zene, film, TV-műsor, valamint a kapcsolódó tartalmak;

szolgáltatási/előfizetési kártyák (pl. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

beváltott digitális ajándékkártyák;

személyre szabott vagy testreszabott termékek; valamint

teljesített vagy felhasznált szolgáltatások.

Az arra jogosult termékek visszaadását a Visszáruk és visszatérítések https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x040e weboldalunk ismerteti teljes részletességgel.

17. Fizetések Ön felé. Ön vállalja, hogy amennyiben tartozunk Önnek, Ön időben és pontosan közli velünk az ahhoz szükséges adatokat, hogy eljuttathassuk Önhöz a szóban forgó összeget. A fenti Visszavételi szabályzat című szakaszban foglaltak alapján történő fizetés(ek) kivételével Ön a felelős az ilyen, Ön számára történő kifizetés kapcsán felmerülő bármilyen adó és díj megfizetéséért. Önnek teljesítenie kell minden, az Ön fizetésre való jogosultságára vonatkozóan általunk szabott egyéb feltételt is. Ha Ön tévedés folytán részesül kifizetésben, jogunkban áll azt visszavonni, illetve visszafizetését követelni. Ön vállalja, hogy együttműködik velünk az erre irányuló törekvésünkben. A Microsoftnak az is jogában áll, hogy valamely korábbi túlfizetés kompenzálásaként értesítés nélkül csökkentett összeget fizessen ki Önnek.

18. Ajándékkártyák. A Microsoft Kiskereskedelmi Áruházakban vásárolt ajándékkártyákra a

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards webhelyen található Kiskereskedelmi Ajándékkártya-szerződés az irányadó.

Más Microsoft-ajándékkártyák beváltására és használatára a (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62 webhelyen található) Microsoft-ajándékkártyákra vonatkozó Feltételek és Kikötések vonatkoznak.

19. Ügyfélszolgálat. Ha az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni, kapcsolattartási adatokért keresse fel az Áruház Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) oldalát. Ha az Ön lakhelye Európában található, és a problémát nem sikerül megoldania ügyfélszolgálati csatornáinkon keresztül, akkor lehetősége van arra, hogy a problémával az EU Jogviták Online Rendezési (Online Dispute Resolution – ODR) platformjához (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN) forduljon. A beadványban a Microsoft következő kapcsolattartási e-mail-címét kell megadnia: MSODR@microsoft.com. Vegye figyelembe, hogy ez az e-mail-cím kizárólag az EU ODR platformjával kapcsolatban használható, nem használható általános támogatási igények vagy kérdések kapcsolatfelvételi pontjaként.

20. Újrahasznosítás. A Microsoftnak a hulladék, valamint az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) visszavételére vonatkozó, az Ön joghatósági területén érvényes irányelve az Újrahasznosítás https://www.microsoft.com/hu-hu/store/b/recycling webhelyen olvasható.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

21. A feltételek módosítása. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül módosíthatja az Értékesítési Feltételeket. A megrendelés feladásának időpontjában (illetve ingyenes alkalmazások és játékok esetében az abban az időpontban, amikor Ön megkísérli az alkalmazás vagy a játék telepítését) hatályos Értékesítési Feltételek irányadóak a beszerzési tranzakcióra, és tekintendők a Microsoft és Ön között létrejött adás-vételi szerződésnek. A Microsoftnak jogában áll az Ön következő tranzakciója előtt értesítés nélkül módosítani az Értékesítési Feltételeket. Kérjük, minden alkalommal olvassa el az Értékesítési Feltételeket, amikor meglátogatja az Áruházat. Javasoljuk, hogy amikor beszerez valamit, mentse vagy nyomtassa ki az Értékesítési Feltételeket, és őrizze meg ezt a példányt, hogy később felhasználhassa.

22. Jogszerű használat; korhatár. Ön kijelenti, hogy Önnek jogában áll megrendelést feladni és a jelen Értékesítési Feltételek által megkövetelt bármilyen más jogi lépést megtenni. Előfordulhat, hogy az Áruház Ön általi használata (a vásárlásokat is ideértve) korhatárhoz kötött.

23. Adatvédelem és a személyes adatok védelme. A Microsoft fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Az Áruház üzemeltetése és biztosítása érdekében felhasználunk bizonyos, Öntől begyűjtött adatokat. Kérjük, olvassa el a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, mert az írja le azt, hogy milyen fajta adatokat gyűjtünk be Öntől és az Ön eszközeiről (a továbbiakban „Adatok”), és azt, hogy miként használjuk fel az Ön Adatait. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a Microsoft miként használja fel az Ön másokkal való kommunikációját; az Ön által az Áruházon keresztül közzétett anyagokat és a Microsoftnak küldött visszajelzéseket; valamint azokat a fájlokat, fényképeket, dokumentumokat, hanganyagokat, digitális munkákat és videókat, amelyeket Ön az eszközein vagy az Áruházon keresztül feltölt, tárol vagy megoszt (a továbbiakban az „Ön Tartalma”).

24. A termék megjelenítése és színe. A Microsoft megpróbálja pontosan megjeleníteni a termékek színeit és képeit, de nem tudjuk garantálni, hogy az Ön eszközén vagy monitorján látható szín pontosan megegyezik a termék színével.

25. Hibákaz Áruházi bemutatásban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információkat pontosan tegyük közzé, rendszeresen frissítsük az Áruházat, valamint kijavítsuk az észlelt hibákat. Bármikor előfordulhat azonban, hogy az Áruház helytelen vagy idejétmúlt információt tartalmaz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Áruházat bármikor módosítsuk, ideértve a termékek árát, műszaki adatait, kínálatát és elérhetőségét is.

26. A használat vagy hozzáférés megszüntetése. A Microsoftnak bármikor jogában áll megszüntetni az Ön fiókját vagy az Áruház Ön általi használatát, ha erre bármilyen nyomós oka van; ilyen ok lehet többek között az, ha Ön megszegi a jelen Értékesítési Feltételeket vagy az Áruház Házirendjét, vagy ha az Áruházat többé már nem a Microsoft üzemelteti. Azzal, hogy használja az Áruházat, Ön elfogadja, hogy (a jelen feltételeknek megfelelően) felelősséggel tartozik az ilyen megszüntetést megelőzően feladott minden megrendeléséért és minden Önre kirótt díjért. A Microsoft bármikor, bármilyen okból, értesítés nélkül módosíthatja, beszüntetheti vagy más módon felfüggesztheti az Áruházat. Ha egy ilyen változás, üzemszünet vagy felfüggesztés befolyásolja a Szolgáltatás vagy a termék Ön általi használatát, vagy más módon akadályozza megrendelésének teljesülését, akkor vegye fel a kapcsolatot az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) csapatunkkal.

27. Termékszavatosság. Az Áruházban elérhető számos termékhez (ideértve bizonyos Microsoft-termékeket és bizonyos, harmadik felektől származó termékeket is) gyártói szavatosság tartozik. Az ilyen szavatosság körébe tartozó problémák megoldásának részleteit az illető gyártó által az adott termékekhez mellékelt garancialevél tartalmazza. Egyes termékek esetében külön díjfizetés ellenében lehetőség van Kiterjesztett Szolgáltatási Csomag megvásárlása is. A részleteket a konkrét csomagok tartalmazzák.

Az Áruházon keresztül eladott vagy kínált termékekhez (ideértve az árukat, szolgáltatásokat és digitális tartalmakat) továbbá olyan jogok és garanciák is tartozhatnak, amelyek kizárását a törvények nem teszik lehetővé, ilyenek például a hibás, sérült vagy téves ismertetéssel fogalmazott árukra, digitális tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó törvényi fogyasztóvédelmi jogok és garanciák. A gyártók, a szolgáltatók vagy a fejlesztők által kínált bármilyen kereskedelmi szavatosság e kötelező fogyasztói jogokon felül értendő. További információ: Kereskedelmi szavatosság és törvényben biztosított jogok https://www.microsoft.com/hu-hu/store/b/aboutwarranties.

A JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN TOVÁBBI SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAKAT IS.

A MICROSOFT NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ÁRUHÁZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS IDŐBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁÉRT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK NEM HIBAMENTESEK, ÉS ALKALMANKÉNT RENDSZERLEÁLLÁSOK FORDULHATNAK ELŐ. A MICROSOFT NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ÁRUHÁZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN FOGNAK MŰKÖDNI, SEM PEDIG AZT, HOGY NEM FOG ELŐFORDULNI TARTALOMVESZTÉS.

28. A felelősség korlátozása. A jelen felelősségkorlátozás semmilyen, az Ön térségében az Ön számára elérhető kötelező fogyasztóvédelmi jogot vagy garanciát, illetve a törvény erejénél fogva ki nem zárható semmilyen egyéb felelősséget nem zár ki, illetve nem korlátoz. Ugyanez vonatkozik a Microsoft, valamint a Microsoft megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek felelősségére csalás vagy gondatlanságukból bekövetkezett személyi sérülés vagy halál esetén.

a. A Microsoft, valamint a Microsoft megbízottjai és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen közvetett kárért, ideértve az olyan pénzügyi veszteséget is, mint a haszon elmaradása, kivéve, ha a Microsoftnak, a Microsoft megbízottjainak és/vagy jogi képviselőinek hanyagság vagy szándékos visszaélés róható fel.

b. A Microsoft nem vonható felelősségre az Ön Közleményeiért, tartalmáért vagy anyagáért, sem pedig a felhasználók tetteiért. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a Microsoftnak, és nem képviselik a Microsoft álláspontját.

c. Az Áruházban kapható számos alkalmazást, szolgáltatást és más digitális tartalmat nem a Microsoft, hanem más vállalkozás kínálja (a továbbiakban „Harmadik Fél Által Biztosított Tartalom”). Kivéve az Ön országában vagy térségében Önnek törvény által biztosított kötelező fogyasztóvédelmi jogokat vagy garanciákat, a Microsoft nem vállal felelősséget a Harmadik Fél Által Biztosított Tartalomért, illetve az ahhoz kapcsolódó igényekért. Lásd fentebb a Termékszavatosság című szakaszt.

d. A Microsoft nem tehető felelőssé a jelen Feltételek alapján rá háruló kötelezettségek nem teljesítéséért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az adott nem teljesítést vagy késedelmet olyan körülmények okozták, amelyeket a Microsoft józan belátás szerint nem befolyásolhat (ilyenek például a munkaügyi viták, a vis maior esetek, a háborús vagy terrorista cselekmények, a rosszindulatú károkozások, a balesetek, vagy bármely alkalmazandó jogszabály vagy kormányrendelet be nem tartása). A Microsoft igyekszik minimalizálni az ilyen esetek hatását, és teljesíteni a nem érintett kötelezettségeit.

29. Átruházás. A jelen Értékesítési Feltételekből származó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészében, az Ön értesítése nélkül, bármikor engedményezhetjük, átruházhatjuk vagy más módon átengedhetjük. Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át a jelen Értékesítési Feltételekből származó semmilyen jogát.

30. Irányadó jog és a jogviták rendezésének helye. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) Európában található, akkor az ingyenes Szolgáltatásokkal és az Áruházból ingyenesen beszerzett termékekkel kapcsolatos minden igény tekintetétben az USA Washington államának törvényei az irányadók, fenntartva az Ön állandó lakhelye szerinti országban alkalmazandó kötelező törvényi rendelkezéseket. Az Áruházbeli (nem ingyenes) vásárlásokkal és a díjköteles Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden igény tekintetében az Ön állandó lakhelye szerinti ország törvényei az irányadók. A joghatóság tekintetében Ön és a Microsoft megállapodik abban, hogy a jelen Értékesítési Feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő mindennemű jogvita rendezésére az Ön állandó lakhelye szerinti ország bíróságai az illetékesek, illetve alternatívaként Ön választhatja az USA Washington államának illetékes bíróságát is.

31. Értesítések.

a. A szellemi tulajdon bitorlásával kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás. A Microsoft tiszteletben tartja harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Ha szellemi tulajdon bitorlásával (ideértve a szerzői jog megsértését is) kapcsolatban szeretne értesítést küldeni, akkor kövesse a Jogsértések bejelentésére vonatkozó eljárásainkat (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI. A szerzői jogok megsértésére vonatkozó értesítések megválaszolásakor a Microsoft az Egyesült Államok Törvénykönyve (United States Code) 512. szakaszának 17. cikkében meghatározott eljárásokat követi. Megfelelő körülmények között a Microsoft a jogsértést ismételten elkövető felhasználók esetében letilthatja vagy megszüntetheti a Microsoft-szolgáltatások felhasználóinak fiókját.

b. Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos értesítések. Az Áruház és a Szolgáltatások minden tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation (címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) és/vagy annak beszállítói, illetve harmadik fél szolgáltatói. Copyright © 2016 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, illetve harmadik fél szolgáltatói. Minden jog fenntartva. Az Áruházra, a Szolgáltatásokra és a tartalmakra vonatkozó mindennemű jogcím, szerzői jog és más szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Microsoftnak, a Microsoft szállítóinak, illetve más harmadik fél beszállítóknak a tulajdona. A Microsoft és minden Microsoft-termék és ‑szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és/vagy más országokban.

A Microsoft védjegyeinek listája itt található: https://www.microsoft.com/trademarks. Az egyes vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen Értékesítési Feltételekben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

32. Biztonsági figyelmeztetés. Az esetleges sérülés, rossz közérzet és a szeme megerőltetésének elkerülése érdekében rendszeresen meg kell szakítania a játékok és egyéb alkalmazások használatát, különösen akkor, ha a használat következtében fájdalmat vagy fáradtságot érez. Ha rosszul érzi magát, tartson szünetet. A rossz közérzet fogalmába beletartozhat a hányinger, a mozgásbetegség, a szédülés, a zavartság, a fejfájás, a fáradtság, a szemrángás és a száraz szem is. Az alkalmazások használata szétszórttá teheti Önt, és előfordulhat, hogy nem vesz tudomást a környezetéről. Kerülje a veszélyeket rejtő utakat, a lépcsőket, az alacsony belmagasságú tereket, és az olyan törékeny vagy értékes tárgyakat, amelyek tönkremehetnek. Az emberek nagyon kis százalékánál agyvérzés következhet be, amikor bizonyos vizuális hatásoknak, például villogó fényeknek vagy az alkalmazásokban megjelenő mintáknak vannak kitéve. Még azoknál is, akik kórtörténetében nem szerepel agyvérzés, előfordulhat olyan nem diagnosztizált körülmény, amely ilyen agyvérzést okozhat. A tünetek közé tartozik többek között a feledékenység, a módosult látás, a végtagok reszketése, rángatózása vagy remegése, a zavartság, a zavarodottság, az eszméletvesztés és a görcsök. Ha e tünetek bármelyikét tapasztalja, akkor azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz, vagy ha valaha voltak agyvérzésre utaló tünetei, akkor még az alkalmazások használata előtt kérje ki egy orvos véleményét. Ha gyermekük használja az alkalmazásokat, akkor a szülőknek kell megfigyelniük, hogy gyermekükön nem jelentkeznek-e ilyen tünetek.