GDPR: Érintetti kérelmek

Hogyan teszi lehetővé a Microsoft az érintetti kérelmek megválaszolását?

A GDPR bizonyos jogokat biztosít az egyéneknek (vagy érintetteknek) a személyes adataik kezelésére vonatkozóan, beleértve a pontatlan adatok helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, az adataikhoz való hozzáférést és az adataik másik adatkezelőhöz való továbbítására vonatkozó kérésének teljesítését. Az alábbiakban ismertetjük a GDPR által az adatkezelővel (Önnel) és az adatfeldolgozóval (Microsofttal) szemben a kérelmekkel kapcsolatban támasztott követelményeket, valamint hogy a Microsoft miként teszi lehetővé ezek teljesítését.


Érintetti kérelmekre vonatkozó dokumentumok online szolgáltatásokhoz

Visual Studio termékcsalád

Microsoft Szakértői szolgáltatások

Felügyeleti eszközök érintetti kérelmekhez

Biztonsági és megfelelőségi központ

A felhasználó által létrehozott adatok a Biztonsági és megfelelőségi központ vagy alkalmazásbeli funkciók segítségével exportálhatók.

Azure AD Felügyeleti központ

Az Azure Active Directoryból és a kapcsolódó szolgáltatásokból az Azure AD Felügyeleti központ segítségével törölhet érintetteket.

Microsoft Adatnapló-exportálás

A rendszer által létrehozott naplókat a Microsoft Adatnapló-exportálás funkciót használó bérlői rendszergazdák exportálhatják.

Érintetti kérelmekkel kapcsolatos gyakori kérdések

Alább találhatók az érintetti kérelmekkel kapcsolatos fontos kérdések és válaszok.

|

Adatkezelőként a GDPR megköveteli Öntől, hogy:

  • az érintettek rendelkezésére bocsássa a személyes adataik másolatát a kezelt adatok kategóriáinak magyarázatával, az adatkezelés céljával és a külső felek kategóriáival, akiknek az adataik átadhatók;
  • minden egyénnek segítséget nyújtson a jogai gyakorlásában, vagyis hogy helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, törölje az adatokat vagy korlátozza azok kezelését, olvasható formátumban hozzáférjen az adataihoz, és amennyiben lehetséges, teljesítse az adatok másik kezelőhöz való továbbítására vonatkozó kérelmet.

 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell hoznunk ahhoz, hogy segítséget nyújtsunk a fenti jogokkal kapcsolatos érintetti kérelmek teljesítéséhez.

GDPR-ral kapcsolatos számos cikket találhat itt. A Microsoft által készített kiszolgálók javasolt megoldásokat kínálnak a helyszíni feladatok elvégzéséhez SharePoint Server, Exchange Server, Skype Vállalati kiszolgáló, Project Server, Office Web Apps Server, Office Online Server és helyszíni fájlmegosztások esetén.

Az online szolgáltatások számos funkciót biztosítanak ahhoz, hogy Ön mint adatkezelő választ adhasson az érintetti kérelmekre. A Microsoft nagyvállalati online szolgáltatásai és felügyeleti vezérlői segítségével a személyes adatokon végrehajtott művelettel adhat választ az érintetti kérelmekre, lehetővé téve a Microsoft felhőtárhelyén az adatkezelő által tárolt személyes adatok megismerését, elérését, helyesbítését, korlátozását, törlését és exportálását. Az online szolgáltatások a szükséges, géppel olvasható formában is biztosítják az adatokat.

 

Az érintetti kérelmekre vonatkozó dokumentumokban további információt talál arról, hogy a Microsoft online szolgáltatásai miként teszik lehetővé az érintetti kérelmek teljesítését, beleértve az érintetti kérelmek végrehajtására vonatkozó általános utasításokat.