Az SQL Server jövőbeni kiadásai

Az SQL Server „Denali” kódnevű verziójának legfontosabb szolgáltatásai:

Üzleti szempontból kritikus platform
Informatikai és fejlesztői hatékonyság
Univerzális információelérés

A magas rendelkezésre állású és kiválóan méretezhető SQL Server „Denali” platform nagyfokú rugalmasságot, könnyű használatot, alacsonyabb teljes birtoklási költséget és olyan teljesítményt biztosít, amely a legtöbb üzleti szempontból kritikus fontosságú alkalmazás igényeit kielégíti. Az alábbiakban a platformmal kapcsolatos legfontosabb fejlesztéseket ismertetjük.

SQL Server AlwaysOn

  • Az SQL Server új AlwaysOn technológiája lehetővé teszi, hogy a vállalatok maximalizálják üzleti szempontból kritikus fontosságú alkalmazásaik hasznos üzemidejét, egyszerűsítsék magas rendelkezésre állású rendszereiket, és növeljék hardverberuházásaik megtérülését. Az AlwaysOn támogatja a földrajzilag elosztott fürtöket. Az új magas rendelkezésre állású adatbáziscsoportok a több másodlagos adatbázis támogatásával javítják a rendelkezésre állást, az aktív másodlagos adatbázissal csökkentik a terhelést, valamint egyszerűsítik a magas rendelkezésre állású rendszerek felügyeletét. Ezenfelül a Windows Server Core támogatása lehetővé teszi az operációs rendszerek javítása miatti nem tervezett üzemszünetek számának csökkentését (a rendszer-újraindítások száma megközelítőleg 50-60%-kal csökkenthető).
    További információ

Oszlopalapú lekérdezésgyorsító

  • Az oszlopalapú lekérdezésgyorsító segítségével jelentős mértékben, megközelítőleg tízszeresére növelhető a lekérdezések teljesítménye, és kevesebb energiát kell a teljesítményhangolásra fordítani, mivel a közel azonnali válaszidőt és egyszerű beállítási lehetőséget biztosító interaktív adatelérés révén feleslegessé válik az összesítések készítése.

Az új eszközök és lehetőségek segítségével a fejlesztők gyorsabban valósíthatnak meg innovatív alkalmazásokat, az informatikusok pedig a hatékonyabb operatív felügyelet és a könnyű kezelhetőség előnyeit élvezhetik. Az alábbiakban az informatikai és fejlesztői hatékonysággal kapcsolatos legfontosabb fejlesztéseket ismertetjük.

Informatikai felügyelettel kapcsolatos fejlesztések

  • A biztonsági fejlesztések részeként a naplózás immár az SQL Server összes kiadásában elérhető, a részletesen szabályozható kiszolgálói szerepkörök pedig megkönnyítik a feladatok szétválasztását, mindez elősegíti a megfelelőség javítását. A támogathatósági fejlesztések révén az alkalmazások egyszerűbben tesztelhetők, és a Distributed Replay segédprogram használatával csökkenthető az alkalmazások módosításakor és frissítésekor fellépő hibák száma. Az Extended Events eseménykezelő rendszer az új profilkészítési adatoknak és az új kezelőfelületnek köszönhetően jelentős mértékben leegyszerűsíti a teljesítménybeli problémák elhárítását.

A relációs fejlesztéseken túl

  • A FileStream adattípus és a teljes szöveges keresés jobb teljesítménye, a kétdimenziós térinformatikai adatok támogatása, valamint a FileTable típusú táblák révén a korábbinál rugalmasabb működésű, gazdag funkciókkal és adatkezelési lehetőségekkel rendelkező innovatív alkalmazásokat hozhat létre.

Egységes fejlesztői környezet: az SQL Server „Juneau” kódnevű eszközkészlete

  • Biztosítsa a megoldások gyorsabb megvalósításának lehetőségét a fejlesztők számára egy adatbázis-kezelő, üzleti adatelemzési és webes megoldások létrehozására egyaránt alkalmas környezettel. Többek között a következő új lehetőségek érhetők el: egységes SQL Server-fejlesztési környezet, deklaratív adatbázis-definíció, meglévő adatbázisok dinamikus szerkesztése, „round-trip” módszerrel történő kódújratervezés és adatbázisok célzott üzembe helyezése.

Az SQL Server „Denali” kódnevű verziója tovább bővíti az üzleti adatelemzés hatókörét a nagymértékben interaktív webes megjelenítés és forgatókönyv-készítés révén, ami áttörést jelentő teljesítményt, közös modelleket és informatikai felügyelhetőséget biztosít. Az informatikusok a teljes körű adatintegrációs és adatkezelési eszközök segítségével egységes és megbízható adatokkal láthatják el a megfelelő felhasználókat a kellő időben. Az alábbiakban az univerzális információeléréssel kapcsolatos legfontosabb fejlesztéseket ismertetjük.

Az üzleti felhasználók adatelemzési lehetőségeinek bővítése

  • Az új, nagymértékben interaktív, webes adatvizsgálati és -megjelenítési megoldás segítségével az üzleti felhasználók agilis módon dolgozhatnak, és nagyobb mozgástérhez juthatnak. Az egyszerű kezelőfelület, az intelligens és hatékony adatlekérdezés és az interaktív forgatókönyv-készítés által biztosított új és vonzó lehetőségek révén a felhasználók gyorsan létrehozhatják és megoszthatják nagyméretű adathalmazok vizuális ábrázolását.

Áttörést jelentő teljesítménynövekedés a memóriában történő elemzéssel, összehangolt szervezeti erőfeszítések

  • A memóriában történő oszlopalapú tárolást biztosító Vertipaq technológia a munkaállomásoktól az adatközpontokig jelentős analitikai teljesítménynövekedést tesz lehetővé. További előnyöket kínál az a következő generációs szemantikai modell, amely mind a személyes, mind az összetettebb szervezeti üzleti adatelemzési igények kielégítésére átfogó jelentéskészítési és analitikai megoldást biztosít vállalata számára.

Nagyvállalati kategóriájú adatintegráció és adatkezelés

  • Az SQL Server „Denali” kódnevű verziójának új, teljes körű adatintegrációs és adatkezelési megoldása lehetővé teszi, hogy a szervezetekben a megfelelő információt a megfelelő személyek a megfelelő időben érhessék el. Újdonságnak számít a „Denali” két fő adatkezelési összetevője, a tudásvezérelt adattisztításra szolgáló Data Quality Services szolgáltatás, valamint az Impact Analysis és a Lineage hatáselemzési és származási funkciók.

További információ