Մայքրոսոֆթ Հայաստան

Մայքրոսոֆթ Հայաստան

Մայքրոսոֆթի Հայաստանյան գրասենյակը հիմնադրվել է 2006 թվականին։
Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

  1. համագործակցություն ՀՀ Կառավարության հետ՝ կրթության, առողջապահության, սոցիալական, էլ. կառավարման, մտավոր սեփականության պահպանման և այլ բնագավառներում
  2. աջակցություն տեղական ՏՏ արդյունաբերությանը՝ արդի տեխնոլոգիաների և հմտությունների փոխանցման միջոցով
  3. գործընկերների էկոհամակարգի ստեղծում
  4. աջակցություն տեղական մասնավոր և հասարակական ընկերություններին՝ Հայաստանում ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացման գործում
  5. նոր կատարելագործված բիզնես լուծումներ
  6. վերապատրաստում և սերտիֆիկացում։

Մայքրոսոֆթ Հայաստան ընկերությունը այսօր լուրջ ներդրումներ է կատարել տեղական ՏՏ ոլորտում, որոնցից կարևորագույներից է Մայքրոսոֆթ Ինովացիոն Կենտրոնի ( www.micarmenia.am) և Մայքրոսոֆթ ՏՏ Ակադեմիայի (Microsoft IT Academy) բացումը։ Զգալի ներդրումներ կատարվում են նաև կրթության ոլորտում, ինչպիսինն օրինակ ընկերության կողմից անցկացվող նորարար ուսուցիչ ծրագիրը, որի շրջանակներում դպրոցներին անվճար տրամադրում են տարբեր առարկաների դասավանդման համար նախատեսված գործիքներ և կազմակերպվում են մի շարք սեմինարներ: