USD$2.89
Համակարգի պահանջներ

Նկարագրություն

High Efficiency Image File Format (HEIF) is a container format for individual images and image sequences. The standard covers multimedia files that can also include other media streams, such as timed text, audio and video. A HEIF image using High Efficiency Video Coding, HEVC, requires less storage space than the equivalent quality JPEG. HEIF also supports animation, and is capable of storing more information than an animated GIF or APNG in less size.[citation needed] HEIF stores double the bit color depth at 16-bits compared to JPEG at only 8-bits, and "can store twice as many pictures in the HEIC format as in JPEG". AVIF, on the other hand, has "file size 10 times smaller than JPEG with the same image quality". A tool to convert heic pictures into png or jpeg files.

Էկրանի պատկերներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Հրապարակված է`

li Jing Tung

Թողարկման ամսաթիվ

29.07.2021

Մոտավոր չափը

184.54 ՄԲ

Տարիքային սահմանափակում

3 տարեկան և բարձր


Այս գործադիրը կարող է

Մատչեք ձեր բոլոր նիշքերը, արտաքին սարքերը, գործադիրները, ծրագրերը և գրանցամատյանը
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Տեղադրում

Ձեռք բերեք այս գործադիրը՝ մուտք գործելով Microsoft-ի հաշիվ, և տեղադրեք այն մինչև տասը Windows 10 սարքերում։

Աջակցող լեզու

English (United States)


Հաղորդել այս արտադրանքի մասին

Մուտք գործել ՝ գործադիրի վերաբերյալ Microsoft-ին հաղորդելու համար