შესვლა

მოძველებული IT ინფრასტრუქტურა ამუხრუჭებს თქვენი ბიზნესის განვითარებას?

გამოსავალი არის – თანამედროვე ღრუბლიანი გადაწყვეტა
Microsoft Azure -ის ბაზაზე

მოძველებული  IT ინფრასტრუქტურა ამუხრუჭებს თქვენი ბიზნესის განვითარებას?

Microsoft Azure-ის ღრუბელში კრიტიკული ბიზნეს-აპლიკაციების წყალობით თქვენ უზრუნველყოფთ შეუფერხებელ მუშაობას, აამაღლებთ მონაცემთა შენახვის უსაფრთხოება და შეძლებთ ყურადღების გამახვილებას თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე.

გიხდებათ თუ არა თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში ასეთ გამოწვევებთან შეჯახება?

Microsoft Azure

რამდენად სწრაფად შეძლებთ მუშაობის გაგრძელებას, ტუ თქვენს კომპიუტერს რაღაც შეემთხვევა (გატყდება ან წაიღებენ შესამოწმებლად)?

Microsoft Azure

მოხერხებულია თუ არა თქვენთვის, რომ კომპანიის ბალანდზე იქონიოთ რამდენიმე სერვერი? რამდენად სწრაფად შეძლებთ სერვერის განახლებას, თუ მისი მოცულობა (სიმძლავრე) უკვე არ არის საკმარისი?

Microsoft Azure

თქვენი მონაცემები საიმედო ხელშია? რამდენ ასლად ინახავთ თქვენს ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას: რონტრაქტებს კონტრაგენტებთან, ინფორმაციას ტრანზაქციების შესახენ და ა.შ.?

Microsoft Azure

ვის შეგიძლიათ ანდოთ თქვენი კრიტიკული ბიზნეს-სისტემები - მცირე ლოკალურ პროვაიდერს თუ პროვაიდერს მსოფლიოში ცნობილი სახელით და რეპუტაციით?

Microsoft Azure

თუ თქვენ გადაწყვეტთ ახალი ოფისის გახსნას ან მოქმედი ოფისის გადატანას, რამდენად სწრაფად კვლავ ამუშავდება თქვენი კრიტიკული ბიზნეს-აპლიკაციები?

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ბიზნეს-სისტემის ოპერატიულ გადატანას ევროპულ მონაცემთა ცენტრში, რაც საშუალებას მოგცემთ ოფისზე მიუბმელად იქონიოთ მათი მუდმივი სადღეღამისო წვდომა.