Төлеміңіз сәтті болған жоқ

Егер қайталап көргіңіз келсе, сізден екі рет ақы алынбайды.