ឥតគិតថ្លៃ
ទទួលយក Windows ដើម្បីនិយាយភាសារបស់អ្នក។
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

អាប់ដេតជានិច្ច តែងតែធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ភាសារបស់ Windows ប្រសើរឡើង! Windows ឥឡូវគឺកំពុងផ្តល់ជូនការអាប់ដេតភាសាឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ Microsoft Store។ នេះមានន័យថា យើងអាចបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ភាសាក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងផ្ញើការអាប់ដេតទាំងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នក។ ដោយការដំឡើងកម្មវិធីកញ្ចប់បទពិសោធន៍ផ្ទៃក្នុងនេះ អត្ថបទ Windows ជាភាសារបស់អ្នក នឹងមានការអាប់ដេតជានិច្ច។ ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយធ្វើឱ្យអត្ថបទ Windows ជាភាសាក្នុងតំបន់របស់អ្នកល្អប្រសើរជាងមុន? អ្នកអាចផ្តល់ការផ្តល់យោបល់យ៉ាងងាយស្រួលលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់អត្ថបទនានាដោយប្រើកម្មវិធីហាប់​មតិ​ប្រតិកម្ម ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ Windows។ គ្រាន់តែវាយបញ្ចូល “ហាប់​មតិ​ប្រតិកម្ម” ក្នុង ប្រអប់ស្វែងរក Cortana ឬចុចឃី Windows + F ឱ្យជាប់។ ចំណាំ៖ លក្ខណៈពិសេសគាំទ្រភាសាបន្ថែមនានា ដូចជាវចនានុក្រមប្រកបពាក្យ និងសម្តី ក៏អាចត្រូវបានដំឡើងផងដែរ។ តម្រូវការកន្លែងផ្ទុកខុសពីគ្នាតាមលក្ខណៈពិសេសដែលបានដំឡើង។

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Microsoft Corporation

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

18/11/17

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

15.17 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

មិន​បាន​ចាត់​ថ្នាក់


កម្មវិធីនេះអាច

កម្មវិធីជាមួយសមត្ថភាពនេះអាចផ្តល់នូវការបកប្រែភាសាដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយផ្នែកផ្សេងៗនៃ Windows បទពិសោធន៍។

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 របស់​អ្នក។

ផលិត​ផល​នេះ​ត្រូវការ​ដំឡើង​លើ​ហាត​ដ្រាយ​ខាង​ក្នុង​របស់​អ្នក។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

ភាសាខ្មែរ (កម្ពុជា)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft