ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

នេះគឺជា ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ វចនានុក្រម។ វចនានុក្រមនេះ ដើរក្រៅប្រព័ន្ធ (អហ្វឡាញ) ការស្វែងរកលឿនណាស់ តែ នឹងមានការដោនឡូដមូលដ្ឋានទិន្នន័យវចនានុក្រម នៅពេលដែលអ្នកដំណើរការកម្មវិធីនេះលើកដំបូង។ មុខងារពិសេសៗនៃកម្មវិធី: - សំណុំធាតុអាទិភាព។ - កំណត់ហេតុ។ - សំណុំកំណត់នានា ដូចជារូបរាងមានពណ៌។ - អត្ថបទ​ទៅ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ។ កូនកម្មវិធីនេះមានផ្ទុកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Dict.land

រក្សាសិទ្ធិ

©2016 Dict.land

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

07/09/16

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

33.45 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

អប់រំ > Language

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
English (United Kingdom)
ភាសាខ្មែរ (កម្ពុជា)រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft