ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

2DCraft is a fun game where you can place and destroy blocks, and all sorts of things; try it out yourself! You can even make mods (mod maker comes with the game).

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

0.8.32: Fix help text Other fixes

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

hamarb123 FunBandit29

រក្សាសិទ្ធិ

hamarb123 FunBandit29 © 2015 - 2021

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

31/10/16

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

9.45 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
បង្កើត​កូដ​តាម​លក្ខណៈ​ឌីណាមិក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ប្រព័ន្ធឯកសារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

2DCraft គេហទំព័រ
2DCraft គាំទ្រ

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន 2DCraft
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ 2DCraft
By installing you agree to the license/EULA at https://hamarb123.github.io/eula.html

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft