តម្លៃដើមគឺ USD$19.99, តម្លៃបច្ចុប្បន្ន USD$4.99
ចុះ 75% • នៅសល់ 2 ថ្ងៃ

ការអនុម័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការដំឡើង។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអប្បបរមាដែលតម្រូវ៖ បច្ចុប្បន្នភាព Windows 10 ឧសភា 2019។មើលតម្រូវការប្រព័ន្ធ

 
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

បានរួមបញ្ចូលក្នុង

ការ​ពិពណ៌នា

Age of Empires, the pivotal RTS that launched a 20-year legacy returns in definitive form for Windows 10 PCs. Bringing together all of the officially released content with modernized gameplay, all-new visuals and a host of other new features, Age of Empires: Definitive Edition is the complete RTS package. Engage in over 40 hours of updated campaign content with new narration and pacing, jump online in up to 8-player battles with new competitive features and modes, experience 4K HD visuals with overhauled animations, get creative with the scenario builder and share your creations. There’s never been a better time to jump in to Age of Empires. Welcome back to history. * Requires a free Xbox Live account.

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Xbox Game Studios

រក្សាសិទ្ធិ

Microsoft Studios © 2017 Microsoft Corporation

បង្កើត​ដោយ

Forgotten Empires

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

19/08/19

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

ប្រយុទ្ធ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ
ដំឡើងសូហ្វវែរបន្ថែម។
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
មិនអាចដំឡើងបានលើឧបករណ៍ Windows 10 ក្នុងទម្រង់ S ទេ

ការ​ដំឡើង

ការដំឡើងលើ Windows 10 PC plus មានការចូលប្រើ នៅពេលអ្នកបានភ្ជាប់ទៅគណនី Microsoft របស់អ្នក។ ការអនុម័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង់តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការដំឡើង

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Español (México)
Português (Brasil)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Русский (Россия)
हिंदी (भारत)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Age of Empires Definitive Edition គេហទំព័រ
Age of Empires Definitive Edition គាំទ្រ

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន Age of Empires Definitive Edition
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ Age of Empires Definitive Edition
Store terms of use [https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement/]

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft