ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

AXES.io is the most addictive and innovative io game! Pick up knives and wrap them around yourself to fight with other guys in the arena. Use both offensive and defensive modes to defeat your enemies smartly! How to Play *Hold&drag to move and attack enemies! *Release to enter defensive mode Welcome to AXES.io EvoWars! Be prepared! Your task is to become the biggest warrior of the Deathmatch arena! Fight hordes of opponents! Kill your opponents and collect swords to gain experience and points! Evolve in size and skins during the battle and become the almighty giant in the arena! Remember that the size matters, but it's not the most important! Big zombsroyale.io giants usually fall by the sword of small and fast warriors. Great fit for fans io games as slither.io , diep.io , agar.io , snake.io , hole.io , zombsroyale.io , evowars.io , paper.io and aquapark.io arrow.io snowball.io and others famous awesome IO games ! Will you manage to become the legendary giant with swords and knifes in the io arena? Try AXES.io game now for FREE!

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Fun Games For Free Entertainment

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

09/09/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

23.23 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft