ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Casino style blackjack gameplay - with virtual money, soothing music and cool sound effects. Good for both beginners looking to learn the game and experts who want to sharpen theirs. Game features include insurance, double down, split bet and surrender, statistics to monitor win/loss/tie percentages, assisted mode for beginners, game basics and table rules, random number of decks for each game. No images are used in the gameplay. All content rendered at runtime to ensure the game looks beautiful on all form factors and screen sizes. Game looks beautiful on landscape as well as portrait mode, on small tablet as well as on living room TV.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

v1.3.0.0 - 20 Jun, 2016 - New: Updated to universal app. - Fixed: Adapted UI for phone screens. v1.2.1.1 - 27 Oct, 2013 - New: Added tutorial and settings configuration popup for first time users. - Fixed: Dealer hole card not being shown on player bust. - Fixed: Blackjack odds returned on splits. - Fixed: Player allowed to Split or double down on dealer blackjack. - Fixed: Stand on 1st split disables the Double Down for 2nd split. v1.2.0.1 - 20 Oct, 2013 - New: Added layout compatibility for snapped mode. - Fixed: Removed deprecated API calls for 8.1 release. v1.1.0.1 - 11 Feb, 2013 - New: Added Double Down - New: Added Surrender - New: Added Share contract - Fixed: Improved AI prediction + Minor Fixes

លក្ខណៈពិសេស

  • Insurance bet
  • Double down
  • Split bet
  • Surrender
  • Assisted mode
  • Statistics to monitor win/loss/tie percentage
  • Game content rendered at runtime
  • Share with your friends

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Dhirendra Rastogi

រក្សាសិទ្ធិ

Copyright © 2012-2016, Dhirendra Rastogi

បង្កើត​ដោយ

Dhirendra Rastogi

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

20/11/12

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

27.34 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

កាស៊ីណូ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

BlackjackFree គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft