ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Play the sweetest match-3 puzzle game around! Simply draw a line to match the gummies and set the board alight with the most colourful combos and explosions ever! Queen Fairy rules the land of Gummyville but needs your help! A troublesome bear, and his cronies, are threatening the Gummy Paradise and your gummy matching skills are desperately needed. Defeat dastardly baddies by swiping through lines of vivid gummies as fast as you can. Unlock amazing power-ups and screen-clearing mega bombs with masterful matches and perfect timing. Gummy Paradise, is the perfect way to spend some ‘me time’ and save a kingdom from candy chaos! Go on a sugary sweet adventure in a world made out of gummies as you connect and match your way to victory. - Travel the Gummy Paradise saving the kingdom as you do! - Visit Honey Park, Candy Garden, Lollipop Lane and other super sweet locations - Bust out the Mega Jawbreaker, Blast Meter and the all-powerful Gummy Boom and fill each screen with colourful explosions and spectacular effects - Battle the devious bear and his crew and save the land - Meet a cast full of super cute characters and friends - 3720 fresh and exciting puzzles with many more on the way Gummy Paradise is the funnest and most colorful drag and connect puzzle adventure that lets you explore a world filled with candy! The best new top rated puzzle game that will keep you busy for hours. Try it now and see just how fun candy matching can be! Connecting sweet juicy jellies is way more fun, instead of smashing cookies, breaking jewels, crushing candies, boring fruits or farming. What are you waiting for? Download Now!

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

New surprises are always just around the corner in Gummy Paradise! Our latest update introduces new levels, new episodes, and a fantastic new objects. Download the update and try it out! New in this update: - 40 new levels - 3720 total levels!

លក្ខណៈពិសេស

  • - Travel the Gummy Paradise saving the kingdom as you do!
  • - Visit Honey Park, Candy Garden, Lollipop Lane and other super sweet locations
  • - Bust out the Mega Jawbreaker, Blast Meter and the all-powerful Gummy Boom and fill each screen with colourful explosions and spectacular effects
  • - Battle the devious bear and his crew and save the land
  • - Meet a cast full of super cute characters and friends
  • - 3720 fresh and exciting puzzles with many more on the way

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

RV AppStudios

រក្សាសិទ្ធិ

© 2022 RV AppStudios

បង្កើត​ដោយ

RV AppStudios

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

09/09/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

464.11 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Nederlands (Nederland)
Norsk Bokmål (Norge)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Gummy Paradise - Free Match 3 Puzzle Game គេហទំព័រ
Gummy Paradise - Free Match 3 Puzzle Game គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft