ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Take the robot Robby through all the experimental rooms of Professor Rat to release him from the charger! Use the properties of 20 physical objects for complete all puzzles: test-cube, bowling ball, spring trampoline, dynamite, movable platform, conveyor, fan, pneumatic tube, laser, portal, dynamic saw, switch button and others! Features: ▶ Xbox Live achievements & leaderboard ▶ More than 180 levels! ▶ 4 game modes ▶ Level editor & levels collection ▶ Online database "Community Levels" ▶ 20 physical objects ▶ Tons of skins for customisations ▶ Realistic physics ▶ High-quality graphics ▶ A lot of cartoons!

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

- Fixed crashing due to ads - UI fixes

លក្ខណៈពិសេស

  • Xbox Live achievements & leaderboard
  • More than 180 levels!
  • 4 game modes
  • 20 physical objects
  • Tons of skins for customisations
  • Realistic physics
  • High-quality graphics
  • A lot of cartoons!
  • Level editor & levels collection
  • Online database "Community Levels"

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

RAD BROTHERS

រក្សាសិទ្ធិ

RAD BROTHERS

បង្កើត​ដោយ

RAD BROTHERS

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

21/12/18

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

37.21 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

លក្ខណៈ​អប់រំ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ដំឡើង​លើ PC ដែល​ប្រើ Windows 10 មួយ បូក​ផ្សំ​មាន​លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ នៅ​ពេល​អ្នក​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទៅ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (México)
Français (France)
हिंदी (भारत)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Heart Box គេហទំព័រ
Heart Box គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft