មិនបានលក់ដាច់ពីគ្នា
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

បានរួមបញ្ចូលក្នុង

ការ​ពិពណ៌នា

Metro Exodus is an epic, story-driven first person shooter from 4A Games that blends deadly combat and stealth with exploration and survival horror in one of the most immersive game worlds ever created. Explore the Russian wilderness across vast, non-linear levels and follow a thrilling story-line that spans an entire year through spring, summer and autumn to the depths of nuclear winter. Inspired by the novels of Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus continues Artyom’s story in the greatest Metro adventure yet. Embark on an incredible journey - board the Aurora, a heavily modified steam locomotive, and join a handful of survivors as they search for a new life in the East. Experience Sandbox Survival - a gripping story links together classic Metro gameplay with new huge, non-linear levels. A beautiful, hostile world - discover the post-apocalyptic Russian wilderness, brought to life with stunning day / night cycles and dynamic weather. Deadly combat and stealth - scavenge and craft in the field to customize your arsenal of hand-made weaponry, and engage human and mutant foes in thrilling tactical combat. Your choices determine your comrades’ fate - not all your companions will survive the journey; your decisions have consequence in a gripping storyline that offers massive re-playability. The ultimate in atmosphere and immersion - a flickering candle in the darkness; a ragged gasp as your gasmask frosts over; the howl of a mutant on the night wind - Metro will immerse and terrify you like no other game…

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្នកមិនអាចចូលប្រើមាតិកានេះទេ

កម្មវិធី​បន្ថែម​សម្រាប់​ហ្គេម​នេះ

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Deep Silver

បង្កើត​ដោយ

4A Games

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

09/06/19

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 18 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

អ្នក​បាញ់

កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
មិនអាចដំឡើងបានលើឧបករណ៍ Windows 10 ក្នុងទម្រង់ S ទេ

ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី

USD$7.99

ការ​ដំឡើង

ការដំឡើងលើ Windows 10 PC plus មានការចូលប្រើ នៅពេលអ្នកបានភ្ជាប់ទៅគណនី Microsoft របស់អ្នក។ ការអនុម័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង់តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការដំឡើង

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
English (United Kingdom)
English (Australia)
English (Canada)
English (New Zealand)
English (Ireland)
English (South Africa)
English (India)
English (Singapore)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Österreich)
Français (France)
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Español (Colombia)
Español (Argentina)
Español (Chile)
Español (Estados Unidos)
Čeština (Česká Republika)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
中文(台灣)
中文(中国)
한국어(대한민국)
Українська (Україна)
日本語 (日本)


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft