ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Par 72 Golf Free is a realistic 3D golf game featuring three courses set in mountain, desert, and seaside environments. This free version of Par 72 Golf III plays the first hole of each course and contains advertising.

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Windows 10 support.

លក្ខណៈពិសេស

  • Plays first hole of three different courses
  • Hills, water, undulating fairways, sand traps, and tiered greens
  • Merciless computer opponents
  • Top scores leaderboard.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

RESETgame

រក្សាសិទ្ធិ

Copyright 2015 RESETgame

បង្កើត​ដោយ

RESETgame

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

17/11/12

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

1.77 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

កីឡា

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Par 72 Golf Free គេហទំព័រ
Par 72 Golf Free គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft