ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to the Piano Tiles Hop : Ball Rush - the new music rhythm game. Beat Piano Tiles Hop : Ball Rush! Featuring a distinctive soundtrack EDM, and design, each level is a unique musical journey and challenge! HOW TO PLAY 1. Touch, hold and drag to 2 sides to control the ball to jump on the tiles. 2. Don't "fall" off the track! 3. Relax, enjoy classical music and challenges designed specifically for each song. The ball will dance to the beat of classical music. Listen to the music, follow the melody and use your abilities to control the ball and overcome the challenge. Don't release your hand while playing! GAME FEATURES - Control with 1 touch, easy to control. - Extreme 3D graphics and effects. - 131 good classical songs to play and relax. - there will be a variety of wallpapers and effects bring fun experience every time you play. - Collect the personality Ball Costume. Piano Tiles Hop : Ball Rush! will create an extremely interesting experience for anyone who loves classical music. I wish you a happy game.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

GamesMnia

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

01/02/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

99.63 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

តន្ត្រី

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft